12 – WAARACHTIGE BEKERING – Fragmenten ter bezinning – Er is geen ledige ruimte

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Wanneer een mens oren krijgt om te horen en ogen om te zien, dan wil dit in de zin van de heilige taal zeggen dat rechteroog en rechteroor vatbaar worden voor de gnostieke vibraties, vanwege de nieuwe zielewerkingen. Dit komt door het feit dat de rechts in het lichaam geplaatste zintuiglijke organen een geheel andere functie en organische oorsprong hebben dan de links geplaatste.

Beide zintuigen van het rechterpad gaan dan invloed uitoefenen op die van die van het linkerpad; de verstandelijkheid wordt aangepast, de vastgeroeste denkgewoonten worden aangegrepen, het gehele gevoels- en begeerteleven wordt omgewoeld door het ontdekkende LichtDe grote afbraak van de gehele natuurstaat wordt ter hand genomen, louter en alleen door het feit, dat een mens iets gaat verstaan en iets gaat zien van de Geest die over de mensheid wordt uitgestort. Kortom, de gehele zintuiglijke staat van de mens wordt totaal omgekeerd, met onberekenbare gevolgen.

U zult ongetwijfeld dikwijls hebben horen spreken over ‘bekering’. Welnu, waarachtige bekering is, vóór alles, een zintuiglijke verandering. Als de moderne geestesschool erin zou slagen niets anders bij u te bewerkstelligen dan iets van zulk een bekering, dan zou haar arbeid geslaagd kunnen heten. Want de zintuiglijke verandering, hier bedoeld, correspondeert met een dienovereenkomstige verandering in het aurische wezen van de microkosmosDan kan de dialectische natuurgeboren mens een dienstknecht zijn in het microcosmische tehuis en zo de latente geestmens wekken tot de thuisvaart naar het oorspronkelijk vaderland.

Uit: Er is geen ledige ruimte door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: Het linkerpad en het rechterpad
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE