31 – WARE BESTEMMING – Fragmenten ter bezinning – De Egyptische Oergnosis deel 4

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Zielewedergeboorte is nog geen transfiguratie. En transfiguratie is toch het doel van de moderne geestesschool. De geestesschool van de Driebond van het Licht richt zich op de volstrekt nieuwe menswording. Zo moge het u duidelijk zijn dat u als verbondene van deze school niet moet blijven staan bij het eerste nut, bij de nieuwe zielestaat, bij de kurk waarop u zich enige tijd drijvende kunt houden.

De nieuwe ziel bezit nog een tweede vermogen. Zij is, als zij het stadium van de wedergeboorte, van de nieuwe gemoedsgesteldheid is binnengegaan, in staat de geestindaling in het pinealiscentrum op te roepen en te verwerkelijken:
‘Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo dorst mijn ziel naar u, o God, naar de levende God.’ (Psalm 42)

Als de ziel zich zo verheft, daalt de geest neer in het toebereide pinealis-hersencentrum. Dan zal de Zevengeest zélf de zenuwether aantasten met zijn heiligende kracht tot werkelijke verlossing en u doen opgaan tot uw ware bestemming.

Uit: De Egyptische Oergnosisdeel 4 door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De genezing door de heiligende zevengeest
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  4