15 – EEN WONDER VAN GODS LIEFDE – Fragmenten ter bezinning – Het levende woord

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Door een aards geboorteproces wordt een persoonlijkheid geboren en verbonden met een ziel. Die persoonlijkheid is op zichzelf beschouwd een wonder van de liefde Gods. Zij moet gezien worden in samenhang met een noodordeplan om de gevallen oorspronkelijke mens weer tot leven te voeren. Immers, de aardse persoonlijkheid heeft de roeping, als tijdelijke verschijning haar ziel, haar microkosmos, te redden uit haar gevangenschap.

Door zelfovergave, door een endurerend streven óp te gaan in die Andere, die weer tot leven moet worden gevoerd. De microkosmos is nu nog gebonden aan zijn stelsel van
het tijdruimtelijke. Wanneer echter de geest, de ziel en de getransfigureerde persoonlijkheid weer verenigd zijn, is de microkosmos weer geschikt de goddelijke staat der alomtegenwoordigheid binnen te gaan. Daarom klinkt bij voortduring tot allen de roep, dát grote heilswerk te volbrengen, in en door de grote kracht van de oorspronkelijke natuur.

De grote heilige lichtkracht van de oorspronkelijk natuur dient dus in de eerste plaats uw gehele lichaam te doorstralen. Daarvoor is nodig dat u uw voelen, denken en willen onder de stralingskracht van de heilige adem plaatst, opdat de ziel ten leven kan komen in het levenslichaam en zich met de Zevengeest kan verbinden.

Uit: Het levende woord door Catharose de Petri
Hoofdstuk: De vierde dimensie
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

DOWNLOAD THE LIVING WORD (FREE PDF)

BESTEL HET LEVENDE WOORD

1 thought on “15 – EEN WONDER VAN GODS LIEFDE – Fragmenten ter bezinning – Het levende woord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *