38 – DE MAGNETISCHE STORM – Fragmenten ter bezinning – De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het zoekt en gij zult vinden is een oerwet. Als een mensenziel vanuit verontrusting tot zoeken wordt gedreven, zal zij eenmaal vinden. Het moge wellicht voor hen die verstrikt liggen in de tijd, eindeloos lijken en het wiel kan mogelijk vele malen wentelen, maar de zoeker, hij vindt!
Die aanvangende aanraking door de Gnosis, van de tot vinden gepredisponeerde ziel, is zo prachtig eenvoudig en tegelijk zo onweerstandelijk, dat men er om lachen kan. Met een lach van verbazing, met een lach ook van eerbied, met een stille lach van opperste dankbaarheid.

Er is geen mensenziel die kan worden overgeslagen. Immers, het is een stralingsvolheid die vanuit een zevenvoudige bron over de wereld glijdt en die iedere entiteit moet bereiken.
Ook al zit iemand in een oerwoud of driehoog-achter, verloren in een wereldstad. Deze stralingsvolheid wekt niet de brand van een crises. Zij is slechts een nimmer aflatend stil roepen.

Zij werkt volgens magnetische wetten, waarop het oeratomische kristal moet antwoorden. Zo wordt een mensenziel voorbereid tot een zekere rijpheid.

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De magnetische storm
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA