19 – EENWORDING – Fragmenten ter bezinning – De Chinese Gnosis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Als de zelfhandhaving wegvalt, als de waan: ‘Ik ben dit, en ik bezit dat’, verbroken is, als dat verdwenen is, dan kan er gesproken worden ‘De Vader en ik zijn één’. Als de mens zich in het niet-zijn opheft, als het endura en de grote zelfovergave kan worden toegepast, dus als de waan van het zelf-bestaande volkomen is geneutraliseerd, dan kan de mens één worden, één zijn, met de Andere.

Dan wordt het woord bewaarheid: ‘Wie zijn leven – zijn zelfzuchtbestaan – zal willen verliezen om mijnentwil, die zal het juist daardoor behouden’. De persoonlijkheid dient weer te gaan beantwoorden aan de wet van de oorspronkelijke natuur.

Dát is het geheim van het bestaan: de persoonlijkheidsmens tot zulk een levenshouding voeren, dat het werkelijke, de Ene, door die mens werkzaam kan zijn. Dan komt alles, dan ís alles. Dan spreidt een machtig licht zich in de duistere oorden van dit bestaan tot zegen van tallozen.

Uit: De Chinese Gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri
Hoofdstuk: Voor hemel en aarde bestonden, was er een vaag wezen

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE CHINESE GNOSIS