21 – GODSVRUCHT – Fragmenten ter bezinning – De komende nieuwe mens

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Als het pad des heils, het proces der universele genezing, werkelijkheid en waarheid is, moet het lijfelijk in het hier aanvangen en in het hier gegrondvest zijn. Wie in de natuurstaat blijft staan, is op zijn best slechts een toehoorder en al zijn doen en werken is en blijft van de natuur. Doch wie doorbreekt van de natuurstaat tot de geestesstaat verandert direct. En niet slechts in morele, ethische en religieuze gerichtheid, doch zijn verandering is tegelijkertijd lijfelijk. Deze lijfelijke verandering nu is de godsvrucht. Daarom is dit woord gericht tot allen die besloten zijn het zevenvoudige pad te bestijgen. De komende nieuwe mens zal zich in de naaste toekomst bewijzen.

De dag van het nieuwe Pinksterfeest nadert. Wanneer de vlam van het nieuwe licht tot een voortdurend brandende kandelaar is geworden, is er sprake van een uit het gebeente voortkomende vuurkracht die via het hartheiligdom binnenstroomt en voortgaat naar het hoofd. Deze vuurkracht van de Gnosis heeft betrekking op een viervoudige etherwaarde van geheel andere geaardheid dan de dialectische bekende. De kandidaat wordt derhalve verbonden met de vier heilige spijzen.

Zulk een kandidaat die deze binding mag vieren, is echter een natuurwezen. Hij heeft dus tegelijkertijd de vier gewone natuurethers nodig. Zie daarom op welke wijze deze mens, zij het dan tijdelijk, twee levens gaat leven. Een leven dat steeds minder wordt, en een leven dat steeds wassende, steeds groeiende is.

Uit: De komende nieuwe mens door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: Godsvrucht (1)
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS