28 – DE LIEFDE GODS – Fragmenten ter bezinning – De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Zo rijst dan uit de godsvonk en van het altaar des harten een machtige straling opwaarts die als een boom zich wijd in alle richtingen vertakt. Het is de radiatie van de altijd alomtegenwoordige, in ons allen verzonken universele goddelijke liefde.

Deze Liefdekracht is tweepolig, scheppend en barend. Zij is de godsontmoeting in de mens.
Christiaan Rozenkruis aanschouwt de adelaar, de os, de leeuw en de engel, de klassieke symbolen van de vier elementen lucht, aarde, vuur en water waaruit ook de natuurgeboren persoonlijkheid is samengesteld.

De godsvonk in u grijpt u aan met zijn viervoudige straling der oorspronkelijkheid, waardoor de viervoudige persoonlijkheid van deze natuur opgebouwd en onderhouden uit de vier geschonden elementen, wordt aangetast: de vier stralen van de universele liefde grijpen aldus de vier lagere beginselen van de mens aan.

Hierdoor ontstaat of een uiteenvallen, of een versmelting, zoals De Alchemische Bruiloft het noemt. Op deze wijze houdt de Liefde Gods het grote Plan in ons onveranderlijk in stand. De vruchten die versmelten, worden opgevangen in drie kleine gouden bekkens, namelijk in het bloed, de zenuwether en de interne secretie. Wie het pad van Christiaan Rozenkruis gaat, maakt in zich drie zeer positieve, nieuwe, reine krachten vrij.

En deze drie vormen dus letterlijk de vruchten van de Liefde Gods en van de zich aan deze Liefde overgevende natuurgeboren mens. Voorwaar: allen die déze Liefde aannemen schenkt zij de kracht wederom kinderen Gods te worden! (Johannes 1:12)

Uit: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2 door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: Het altaar bij het graf van Venus, commentaar op het begin van de vijfde dag

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 2