23 – DE ZETEL VAN DE ZIEL – Fragmenten ter bezinning – De gnosis in actuele openbaring

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het bewustzijn is de ware zetel van de ziel. Deze zetel is gelegen in de zeven hersenholten, in de zevenarmige kandelaar. De kandelaar heeft, om welke reden dan ook, eenmaal de fundamentele straling van de gnosis opgevangen en de roep van de gnosis gehoord. Want weet: de fundamentele roep van de gnosis gaat door het ganse Al! En zo heeft uw kandelaar eenmaal gereageerd door een verbintenis met de geestesschool aan te gaan.

Hoe is die roep tot uw bewustzijn doorgedrongen? Door de een of andere ziele-ervaring. Terwijl u bezig was met het zuchten van uw duizend zuchten hebt u, vanuit de kern van uw bewustzijn, een verlangen uitgezonden, met onbewuste negatie van de wil, het denken en het lichaam. Al zuchtend verlangde u naar uitkomst en deed u zelf een bevrijdingsverlangen ontstaan.

Dergelijke onbestemde verlangens gaan niet uit van de wil, noch van het denken, noch van het magnetische breinstelsel, hoewel deze drie vermogens er later wel op zullen reageren. Doch het verlangen zelf gaat uit van het bewustzijn. En het antwoord van de gnosis, het antwoord dat er altijd is, omdat die roepende straling wereldomvattend aanwezig is, komt steeds zodra de mens zich er voor opent.

Uit: De gnosis in actuele openbaring, Jan van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De graftempel van C.R.C.
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING