34 – HET GROOTSE PLAN – Fragmenten ter bezinning – Het vrijmakende pad van het Rozenkruis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

U kent waarschijnlijk het grootse plan dat aan het menselijke bestaan ten grondslag ligt, een plan dat ten eerste de ontwikkeling van een volkomen georganiseerde persoonlijkheid beoogt, opdat daarna deze persoonlijkheid haar verdere ontplooiing in een hoger en wijder aanzicht, en in volkomen zelfverwerkelijking, ter hand zou kunnen nemen.

Het zaad gaat in de grond tot in het nadir. En dáárna zal in zelfverwerkelijking natuurwetenschappelijk de wonderbloem tevoorschijn komen. Zó wordt het doel van de goddelijke schepping van onderen op getoond en bewezen.

Doch bij deze gehele ontwikkelingsgang openbaren zich verschillende moeilijkheden en gevaren. Het is namelijk zo: de Logos maakt het plan. De mens wordt geschapen en geheel en al toegerust. En zodra dan dit plan in eerste aanleg tot uitvoering is gekomen, en de mens werkelijk tot ‘leven’ in staat is, moet hij zelf aan het werk gaan. Dán moet bewezen worden hoe groots en schoon dat plan is in zijn goddelijke vervulling.

Uit: Het vrijmakende pad van het Rozenkruis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri
Hoofdstuk: De ontwikkeling van het denkvermogen

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD

LEES MEER OVER DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–