45 Transfiguratie nu! Vervul de lichtwet

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 45
Vervul de lichtwet
11 november 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Hij, de ziele-wedergeborene is nader dan handen en voeten, want Hij is binnen-in-u. Hij gaat u voor en in zijn voetsporen volgt u de Opgestane, de geheel Vernieuwde-in-u. Zó, op deze basis, bent u dagelijks in zijn gemeenschap opgenomen. Er is geen mystiek verborgen geloof meer, maar een hechte liefdebinding tussen God en mens. Er is geen scheiding meer, omdat de Vader en Hij die in u is geboren en opgestaan één zijn. Door de vervulling van de wet van het licht in het eigen leven, zult u in de naaste toekomst mogen wandelen met God, die licht, liefde en kracht is.

Uit: Het levende Woord
Hoofdstuk 1: Het dagelijks wandelen met God

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Deze week zag ik de Koreaanse film ‘Past lives’. En hij raakte mij. Het tere weefsel van mijn meest zuivere intuïtie wordt uiterst subtiel in beweging gebracht. En terwijl ik zit te kijken komen mijn zenuwen, als vanzelf, helemaal bloot te liggen. Niet verwonderlijk dat de Volkrant schrijft dat dit misschien wel de beste film van het jaar is.

De film begint bij een 12-jarige jongen die een vriendschapsband met een meisje heeft. Maar dan gaat zij emigreren. Wat voor beiden blijft is een sereen verlangen en het besef dat deze verbintenis verder gaat dan dit leven. Veel later ontmoeten zij elkaar weer. Het onvervulde verlangen kennen zij beiden. Zij spreken tegen elkaar uit dat dit leven, hier en nu, anders verloopt. In Korea zegt men dat het leven uit vele lagen bestaat. En voor een goed huwelijk heb je de ervaring nodig van 8000 lagen…

8000, Dat doet mij denken aan het pad tot verlichting van Boeddha, dat uit 8 stappen bestaat. En duizend, de drie nullen, zou kunnen wijzen op drie dimensies of soorten ervaringen, die ook Comenius (fakkeldrager van het Rozenkruis 9) destijds voor zich zag. Volgens hem is het leven in feite een leerschool. Eerst dient men de uiterlijke wereld te leren kennen. En daarna de innerlijke wereld, die je eigenlijk al sinds je geboorte kent en in je draagt. En dan ten derde moet je jouw specifieke rol in deze wereld ontdekken. Dat laatste kan niemand je leren, dat moet je zelf uitvinden.

Drie leerscholen, drie kringen, drie dimensies. En van daar uit gaat een 8-voudige weg spiralend deze wereld uit. Na een bewuste keuze. Een je bereid verklaren. Symbolisch een 8 en drie ontdekkingsrondes. Pas als deze ontdekkingsreis in dit levensveld is volbracht, is een goed huwelijk mogelijk. Niet zomaar een huwelijk, een geestelijk huwelijk. Of een alchemisch huwelijk.

In de retorten van de huwelijkskandidaat wordt een totale omzetting mogelijk, van lood in goud. Volgens Mevrouw de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) is wel eerst een nieuw levensbeginsel nodig. Zij noemt dit beginsel ‘het Licht van Jezus de Christus’. Dit licht bouwt het nieuwe leven op, binnen je bestaande leven. Een nieuw beginpunt, waar dus eerst een ervaringsvolheid voor nodig is: de 8000 lagen. Hieruit ontstaat, na een serieus besluit, een geheel nieuwe ziele-structuur. Maar alleen in de mate waarin jij bereid bent daarvoor ruimte te maken.

Alle doorleefde levensessenties in al die incarnaties zijn nodig om het omzettingsproces van aardse mens naar geestzielemens te volbrengen. De uiterst gevoelige zenuwstructuur, het zuivere verlangen, het kenbare Licht-der-Waarheid… Je hebt ze allemaal nodig.

Je gewone leven maakt steeds meer plaats voor een stralend zieleleven. Dit nieuwe leven dringt door tot God, tot de goddelijke wijsheid. En als vanzelf groeit de liefdebinding met jezelf en de God in je. Volhartig neem je jouw plaats in, binnen het grote godsplan. Een plan dat al die tijd al bedoeld was. En het wacht geduldig tot jij er klaar voor bent.

Met jouw eigen leven geef je het antwoord: leef je in het Licht, leef je uit het Licht, ben je een lichtdrager, straalt het Licht van je af, in alles wat je doet.

BESTEL HET LEVENDE WOORD

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE