26 Transfiguratie nu! Zeven stemmen spreken

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 26
Zeven stemmen spreken – thema van de maand juli
1 juli 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Zeven is een bijzonder getal. Het geeft een volheid, een rondgaande beweging weer. Zeven dagen in een week, na zondag komt weer maandag. Speel je de toonladder  c-d-e-f-g-a-b – dan kom je weer uit bij de c. Zo gaat het ook in groter verband, met de gang van de mensheid. 

In de rondgang door eonen van tijd komt het getal zeven steeds terug: zeven bollen, zeven tijdperken en tijdvakken, zeven kosmische gebieden; een zevenvoudige kosmos en een zevenvoudige macrokosmos. Zeven hermetische principes. Zeven geeft de beweging aan van iets dat rond komt, iets dat heel wordt of is. Ten diepste zegt het getal zeven: Uit het ene onkenbare, ontstaat de heilige zevengeest die zich kenbaar maakt in zeven reine krachten om leven mogelijk te maken. Zij stromen uit als oceanen, als zeeën gevuld met oersubstantie

In die enorme weidsheid van krachten tolt de aarde om haar as en is ze door een elektromagnetisch koord verbonden met de zon, zo neemt zij haar plaats in…. Daar op die aarde staat de mens, een zevenvoudige microkosmos. Zo vele mensen… en al dat grote en kleine leven beïnvloedt elkaar en keert ook steeds weer terug tot het ene. Alles en altijd. 

Het is dus ook niet verwonderlijk dat er zeven helende krachten, zeven genezende zielenstromen zijn. Zeven stralen van de liefde die altijd uit het lichtrijk neerdalen – altijd bereid je te verlichten en te helen. Zij roepen je op om de eeuwige rondgang, de eenheid, vanuit de ene bron van alle leven, in je bewustzijn te tillen en zo mogelijk te doorgronden. 

Uit het boekje Zeven stemmen spreken van Catharose de Petri kiezen we de komende maand enkele citaten. Deze week een gedachte over ‘de geest van profetie’. ‘Profetie’ is dat wat voorzegd is. ‘Profeteren’ is vooruitzien op dat wat waar is. Het heeft met de waarheid van het leven te maken. Heb je je wel eens afgevraagd waarom je maar een halve cirkel ziet van de zevenkleurige regenboog? Het komt omdat je kijkt vanuit de aarde. Hoog boven de aarde, zou je zien dat de regenboog rond is. Hier zie je slechts halve waarheden. En je neiging tot lineair, horizontaal denken is er omdat je maar een klein gedeelte van je microkosmische levensweg ziet. Zelfs dat kleine gedeelte, je eigen leven, kan je niet overzien.

Maar de microkosmische ziel, de monade binnen in je hart, reikt over je eigen leven heen. Zij kan zich verheffen boven de aarde, wanneer jij haar die ruimte en vrijheid geeft. Zij ontvangt dan ‘de geest van profetie’ en ervaart de waarheid van de eeuwige rondgang, hoe jij daar deel van uitmaakt. En zij laat jou in het ‘levende heden’, proeven van… en ademen in… de geest van het ene dat altijd is, was en zijn zal, wat kan je dan nog deren? Dan weet je wat je te doen hebt.

‘De getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’ Met deze woorden wordt de historische betekenis van alle heilige taal in haar volheid gegrepen. De historische betekenis van de Universele Leer is dáárin gelegen, dat men haar ervaren moet in het ‘levende heden’.

Als zuiver historisch gegeven is de heilige taal meestal min of meer onbeholpen, zeer zeker onvolledig; met zichzelf dikwijls in tegenspraak en ook niet in overeenstemming met feiten die eveneens op andere wijzen kunnen worden vastgesteld.

Maar wanneer wij in de mededelingen van de heilige taal steeds ‘de geest der profetie’ puren, een profetie die zich door de tijden heen steeds bevestigen kan in hen die de Gnosis zoeken, dan valt al het vage en onvolledige onmiddellijk weg en bezitten wij een schat, een overvloed van gegevens, aanwijzingen en richtlijnen.

Uit: Zeven stemmen spreken
Hoofdstuk 2  De geest der profetie


BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN