Tag archieven: Zeven stemmen spreken

Het lezen van de rota – hoofdstuk 18 uit ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VOOR € 7,50

BESTEL DE ROZENSERIE VAN € 25,00 VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef ‘Zeven stemmen spreken’ over onder andere de zeven stralen van de gnostieke volheid voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament van de Bijbel en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgt de tekst van het achttiende hoofdstuk getiteld ‘Het lezen van de rota’. 

U kent de uitdrukking ‘het lezen van de Rota’. En u weet dat dit lezen van de Rota een schouwen van de ziel in de eigen microkosmische hemel zou zijn, waarin het licht Gods is neergedaald. Als wij aan dit alles denken, zinkt daarbij alle aardse kennis als een niets ineen. Men heeft Lees verder

30 Transfiguratie nu! Mensenliefde

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 30
Mensenliefde
29 juli 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Wie de roos tot waarlijk leven brengt, wordt van stonde aan een gered, een bevrijd mens. Maar het gewaad van de roos moet geweven worden door het offer der liefde, door het offer der dienende liefde. Het opgeven van het zelf en het verlangen met de woonstede uit de hemel te worden overkleed, is niet voldoende; nee, daarnaast en daardoor moet het mensheidsdienende offer komen. Lees verder

Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi – hoofdstuk 21 uit ‘Zeven stemmen spreken’ van Catharose de Petri

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN VOOR € 7,50

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) schreef ‘Zeven stemmen spreken’ over onder andere de zeven stralen van de gnostieke volheid voor leerlingen van de School van het Rozenkruis. Iedere mens die het pad van bevrijding wil gaan zal dienen te leren op de juiste wijze op de stralen te reageren. Dit boekje bevat vele aanwijzingen die kunnen worden herkend in het Nieuwe Testament van de Bijbel en die die de kandidaat tot grote zegen kunnen strekken. Hieronder volgt de tekst van het eenentwintigste hoofdstuk getiteld ‘Iedere ziel heeft deel aan de opstanding Christi’.

Wij die geroepen werden te komen tot het tehuis dat Sanctus Spiritus wordt geheten, wij kunnen en mogen ons klaar bewust zijn van het feit dat wanneer onze aardse woning, onze stofgeboren gestalte, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in het nieuwe astrale veld, ‘niet met handen gemaakt, een werkelijk eeuwig huis’. Dit is het grote en Lees verder

7 Gesprekje van de maand juli: Zeven stemmen spreken

 

JANUARIFEBRUARI – MAART – MEI – JUNI – JULI

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor juli wordt ingegaan op het thema van de maand: Zeven stemmen spreken.

29 Transfiguratie nu! Het lezen van de rota

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 29
Het lezen van de rota
22 juli 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het lezen van de Rota’ is het schouwen van de ziel in de eigen microkosmische hemel, waarin het licht van God is neergedaald. De Rota lezen is een wonderheerlijk en heilig gebeuren. Het is: luisteren naar de stem van God! Het is: de stem van God vernemen en verstaan. Uit de Rota leven is: gaan aan de hand van God. Geen stap doen zonder de wil van de Vader. Dit alles heeft betrekking op een hoge verheven mystiek, die niet steunt op een of ander gevoelsleven, maar op de verheven kennis van de sprake van het licht. God spreekt iedere seconde in het magnetische uitspansel van de zesde microkosmische bol. De zuivere taal van God kan daarin worden vernomen, ja, als het ware met alle zintuigen worden ontvangen. Lees verder