19 Transfiguratie nu! De stem van de stilte

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 19
De stem van de stilte
13 mei 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De ziel moet geoefend moet worden. De ziel moet steeds in staat worden gesteld, de juiste keuze te doen. Daarom, als de stem van de stilte gehoord wordt, zal die stem steeds optreden als gids voor de ziel. En alleen wanneer die gids, die meester, gevolgd en gehoorzaamd wordt, zal de zo gevaarlijke eerste fase van het pad gepasseerd kunnen worden.

Spoedig komen er vele momenten waarin de mens zich gevangen weet in zijn kasteel-van-schijn. Het ene ogenblik gaat hij geheel en al op in het rumoer van de wereld, het andere ogenblik luistert hij naar de bulderende stem van de grote begoocheling. Hij wordt getroffen door de hete tranen van het lijden, en hij is als verdoofd door de talloze kreten van ellende en nood die tot hem klinken. Het ene ogenblik is er dus reden om vol optimisme het leven opnieuw tegen te treden, en het volgende ogenblik staat hij als verpletterd, vanwege de grote verschrikking.

En nu zegt de stem van de stilte, de stem van de Christos, tot de leerling die aan het begin van zijn pad gekomen is, tot de ziel: Laat uw ziel niet treden in, en niet meegaan met al die wisselende stemmingen van het natuurgeboren wezen. Sta boven blijdschap en droefenis. Als u zich laat meezuigen in al die bewogenheden van de tijd, hoe zou u dan van de eeuwigheid kunnen zijn?

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 14: De stem van de stilte

Tegenwoordig kun je jezelf beter leren kennen. Met de zogenaamde ‘voice dialogue’, de innerlijke dialoog. Dat is een methode, ontwikkeld door het echtpaar Hal en Stone. Jouw stem bestaat uit heel veel stemmen. Volgens hen ben je ook niet één ik, maar een hele bus vol ikken. En jij bent de chauffeur. Die ikken willen allemaal iets anders. Zij proberen je aandacht op te eisen, en als het ze lukt, zelfs je stuur over te nemen. Dat zijn de innerlijke stemmetjes, die tegen elkaar inwerken. En het is reuze interessant om al die verschillende stemmen beter te leren kennen. Misschien zelfs wel te beheersen. En zo je ‘samengestelde ik’ onder controle te krijgen. Tja, als dat eens zou kunnen…

En dan hoor je spreken over de Stem van de Stilte. Is dat ook een van die vele stemmen? Je probeert die Stem te horen. Nou, dat lukt niet meteen, maar het voelt anders, wezenlijker. Die stem is wel in mezelf, maar toch niet van mezelf. De klank van die stem heeft zelfs een zekere gestrengheid. Alles… of niets. Alsof je met déze stem niet gaat experimenteren. Daarvoor is hij te waarachtig.

De Stem van de Stilte is ook de titel van het belangrijkste boek mevrouw Blavatsky, een van de oprichters van de theosofie. Voorin haar manuscript schreef zij

‘Zonder de vriendelijke groeten, H.P.B.

Ja, inderdaad, zo voelt het aan.

Als je genoeg van jezelf hebt en genoeg van de wereld hebt gesmaakt, maar je nog steeds geen echte uitweg hebt gevonden, dan, en niet eerder, kun je ‘nada, het geluidloze geluid’ horen en begrijpen. Maar dan moet je wel eerst de aard van ‘dharana’ leren kennen. Dat is een volkomen concentratie van je ziel. Je ziel die alleen nog maar gericht is op zijn waarachtige levensbestemming. Dat is: gericht op God. God in jezelf. En alles wat hoort tot de wereld van de zinnen (de bus vol ‘ikken’) kun je loslaten. Dan word je een mens die heeft opgehouden het vele op te nemen. Je wilt alleen nog maar toegeven aan je streven om het ENE te leren onderscheiden.

Dan verneem je de innerlijke klank, die al het uitwendige volkomen teniet doet. De stem van nada. Het is de stem van de vader in je. De vader die zich richt tot de zoon. De verloren zoon, die opnieuw gevonden is. De zoon die het ene Licht zelf is.

 BESTEL HET LEVENDE WOORD