47 Transfiguratie nu! Eenheid, verantwoordelijkheid, gerichtheid

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 47
Eenheid, verantwoordelijkheid, gerichtheid
25 november 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Als een dienaar van de Gnosis zich aan de navolging Christi houdt – als hij geheel volgens de geestordewet tracht te leven en daarvan getuigt en als zodanig een levend voorbeeld is voor anderen, in welke levenssituatie hij zich ook bevindt – dan straalt, bij alles wat zulk een dienaar doet en zegt, het zuivere, spirituele leven ván hem. Daarom kan een geestordewet alleen dan worden nagevolgd, als men in het volle geloof staat van die geestordewet en in het zuivere ontwikkelingsproces van het endura.

Een harmonische wisselwerking met het magnetische stralingsveld van de Geestesschool zal alleen dan kunnen plaatsvinden, wanneer de drie-eenheid: Eenheid – Verantwoordelijkheid – en zuivere Gerichtheid op het ene bevrijdende doel, aanwezig is. Alleen naar de vervulling van deze wet van Eenheid, Verantwoordelijkheid en Gerichtheid kan de zevenvoudige openbaring van een geestesschool gnostiek-wijsgerig, organisatorisch en materieel slagen.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 45: Eenheid, verantwoordelijkheid, gerichtheid

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Als je de gnostieke weg van geestelijke bewustwording en vernieuwing wilt gaan, is het belangrijk dat je beseft dat er universele wetten bestaan waarmee je rekening dient te houden. Dat zijn algemene principes die gelden op alle niveaus van leven in de gehele kosmos.

Wie staat in het proces van transfiguratie, heeft het oude ik-gerichte bewustzijn in zichzelf laten sterven, zodat de geest kan worden ontvangen. Dat proces van ik-versterving – de katharen spraken van het endura – maakt het mogelijk dat er een geheel nieuwe ordening in het gehele menselijke stelsel ontstaat, die tot uitdrukking komt in het mentale lichaam, het astrale lichaam, het etherlichaam en ook in het fysieke lichaam. Er komt dan een stralende gestalte tot ontwikkeling die wel wordt aangeduid als het gouden bruiloftskleed.

Catharose de Petri schrijft dat het belangrijk is dat dienaren van de Gnosis zich houden aan de geestordewet. De geestordewet kun je herkennen in het leven van Jezus zoals dat beschreven is in de evangeliën in de Bijbel. Ze bieden je de mogelijkheid te bepalen hoe je in jouw leven Christus kunt navolgen. De geestordewet staat echter ook in je hart geschreven. Naarmate de goddelijke vonk in je hart sterker opvlamt, ontvang je daarover steeds meer duidelijkheid.

Het gaan van het gnostieke pad is in essentie eenvoudig, maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is, want er zijn veel krachten werkzaam in de wereld en in jezelf die er alles aan doen om te voorkomen dat je het bevrijdende pad gaat. Daarom zijn er altijd geestesscholen geweest. Daar creëren en onderhouden gnostieke dienaren omstandigheden die het mogelijk maken dat hunkerenden naar de geest relatief snel de bevrijding kunnen ingaan.

De kern van het werk van een gnostieke geestesschool is het gezamenlijk opbouwen en onderhouden van een magnetisch stralingsveld met een frequentieband die zich uitstrekt van het aardeveld tot het niveau van de Universele Boederschap. In leerlingen die deel uitmaken van zo’n stralingsveld en daaruit gaan leven, kan de nieuwe ziel achtereenvolgens geboren worden, groeien en zich verbinden met de Zevengeest.

Het opbouwen en onderhouden van zo’n lichtend krachtveld – ook wel levend lichaam genoemd – is een subtiel proces, waarbij kleine afwijkingen grote ongewenste gevolgen kunnen hebben. Daarom is het belangrijk dat gnostieke dienaren en zoveel mogelijk leerlingen zich houden aan de geestordewet.

In ‘Het Levende Woord’ benadrukt Catharose de Petri in dit verband het grote belang van eenheid, verantwoordelijkheid en gerichtheid. Als de vernieuwde persoonlijkheid voor een groot deel tot stand is gekomen en deze zich opstelt als dienaar van de ziel en de geest, is het navolgen van de geestordewet niet moeilijk omdat het tot een tweede natuur is geworden.

BESTEL HET LEVENDE WOORD

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE