46 Transfiguratie nu! Zodat ‘de ander in mij’ kan groeien

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 46
Zodat ‘de ander in mij’ kan groeien
18 november 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Zodra de lichtradiatie Christi u heeft aangeraakt, dat wil zeggen: zodra zij in uw ademveld is binnengevoerd, volgt er een reactie van uw kant, en op die reactie volgt een noodzakelijk proces. Nemen wij nu eens aan dat die lichtaanraking u werkelijk in het proces van de opstanding, van de hemelvaart en tot de Heilige Geestingang zou voeren.

Dan komt uw bewustzijn meer en meer tot het besef van zijn beperktheid, zijn begrenzing, zijn dorheid, zijn halfheid, zijn leegheid, zijn onvolkomenheid in dit aardeleven. Maar omdat u, door de aanraking van de goddelijke stralingskracht, iets heeft ervaren van de majestueuze schoonheid van het Hemelrijk en het grootse daarvan, zo wéét het bewustzijn van deze natuur dat het zal moeten ondergaan.

En de leerling zelf zet, met behulp van de geestesschool, systematisch het proces van
de Andere in hem te laten wassen in, opdat de ingekomen lichtkracht in zijn stelsel tot openbaring zal kunnen komen.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 19: De Emmaüsgangers

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Ja, dat is wat de school van het Gouden Rozenkruis met mij doet: Het proces van ‘de Ander in mij’ laten groeien. De school zet mij aan het denken. Zij leert mij naar mijzelf te kijken. Zij vraagt mij mezelf te onderzoeken; het positieve en het negatieve. En daaruit lering te trekken. Door dat zelfonderzoek leer ik waar mijn valkuilen zitten; wat mij nog raakt, wat mij van slag maakt of waar ik nog gevoelig voor ben. Ja, ik leer waar ik overgevoelig voor ben! Want dat ik is vaak zoooo gevoelig. 

Maar door het continue zelfonderzoek wordt het minder. En als ik mij dan door de dag ook leer te verheffen naar het geestelijke leven, dan voel ik inderdaad iets van de majestueuze schoonheid van het hemelrijk. Ik ga steeds meer ervaren dat ik een werktuig ben in Gods handen. Dat er met mij gewerkt wordt als ik meebeweeg met wat het leven mij brengt.

Het leven wordt dan steeds mooier, steeds rijker.
Het is als een diamant die geslepen wordt.
Langzaam wordt de kern steeds meer zichtbaar en zal zij steeds meer gaan stralen.

Ik word dan minder, maar de ander in mij wordt meer.
Het is de ziel die de ruimte krijgt, doordat het ik zich terugtrekt.
Van ik-bewustzijn naar ziele-bewustzijn.
Van ziele-bewustzijn door de verheffing in het licht naar geest-zielebewustzijn.
Dat is voor mij rozenkruiser zijn.

BESTEL HET LEVENDE WOORD

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE