24 Transfiguratie nu! De opstanding van de tempelmens

 

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 24
De opstanding van de tempelmens
17 juni 2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het stoflichaam en het levenslichaam moeten, wanneer het moment daartoe gekomen is, van elkaar worden losgerukt. Het levenslichaam moet van het kruis van de natuur worden afgehaald. Deze kruisafneming is een zeer nauwgezette en bijzondere aangelegenheid. Zij vereist het voortbestaan van beide, een opstanding van beide. Zij vestigt de aandacht op zes plaatsen, op zes punten van de persoonlijkheid, namelijk op het hart, op het hoofd, op de twee handen en op de beide voeten.

Het ziele-levenslichaam is namelijk op deze zes plaatsen verbonden met de overige voertuiglijkheid, de tempel van het natuurgeboren leven. Het hart is de zetel van de roos. Het hoofd is de zetel van het denkvermogen, respectievelijk van de geest. De beide handmiddelpunten zijn de organen voor en van het handelingsleven. En de beide voetcentra zijn de organen van de voortbewegingsactiviteit.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 10: De opstanding van de tempelmens

Een vlieger, hoog in de lucht, blijft door een dun touwtje verbonden met de aarde. Zij heeft voldoende vrijheid om zich ver van de aarde te bewegen.

Je bent geboren in het natuurlijke leven dat op- en neergangen kent, leven en dood. Je bent van die natuur. Je hebt mogelijkheden en talenten meegekregen, ook je beperkingen en onmogelijkheden. De beroemde cellist Pablo Casals brak zijn pols en zijn eerste gedachte was er een van opluchting: ‘Dan hoef ik even niet op te treden’. Ook talenten kunnen ervaren worden als een kruis dat je te dragen hebt. Ieder draagt het kruis van zijn natuurgeboorte. Maar in je gloeit de goddelijke vonk. Door je gerichtheid op de gnosis vlamt de vonk op tot een bewust bezielend lichaam, een nieuw levenslichaam, waaruit je dan leven gaat.

Het levenslichaam van het kruis losrukken, de ziel haar vrijheid hergeven om tot de geest te gaan, klinkt radicaal, en dat is het ook. Je moet keuzes maken. Maar bedenk dan dat het geen eenmalige gebeurtenis is, maar een innerlijk proces dat je stap voor stap gaat. Misschien haal je eerst de armen los, en dan het hoofd en zo verder. Iedere keer wanneer je iets innerlijk te boven komt, geef je de vlieger, de ziel de vrijheid op te stijgen. Verlang je het proces van de bevrijding van de geestziel te gaan, wees dan bedachtzaam op zes plaatsen in je persoonlijkheidslichaam: hart en hoofd, je twee handen en je twee voeten.

Het hart omdat van daaruit, vanuit de roos, de goddelijke vonk verbinding kan maken met de gnosis, met het reine universele geestveld. Het hoofd omdat je denkvermogen kan omvatten wat de gnosis wil waardoor het ook praktisch kan worden gemaakt. De handen, omdat je in het handelen kan dan doen wat de gnosis van je vraagt en de voeten kunnen gaan waarheen het licht je wijst. Dan is er die wonderlijke ervaring van een tweevoudige opstanding. Die van de ziel want het bezielde leven in de gnosis breidt zich meer en meer in je uit. En er is de opstanding van jou, van de mens in het natuurlijke leven, je verandert, wordt nieuw-menselijk en krijgt deel aan het onsterfelijke leven van de ziel. De ziel vliegt als een vlieger hoog in de lucht. In jou behoud ze met een dunne draad contact met de aarde om door jou heen het licht en de liefde te kunnen uitstralen de wereld in.


BESTEL HET LEVENDE WOORD