37 Transfiguratie nu! Het oog, transformator van lichtkracht

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 37
Het oog, transformator van lichtkracht
16 september 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

U weet dat het oog straalt. Het oog vangt lichtstralen op en zet daardoor de andere zintuiglijke functies aan het werk. Ons oog is altijd gericht op een zeker punt, om het even of het een innerlijke of een uiterlijke blik is. Ons oog zet ook het denken, het willen en het gevoelen aan; werkt daar althans mee samen. 

Het oog, zo zegt men, is de spiegel van de ziel. Het oog staat in contact met hart en hoofd door middel van de slijmklier (het hersenaanhangsel of de hypofyse). Het oog geeft dus de hoedanigheid van het bewustzijn aan, zich openbarend in denken, willen en hartwerkingen. Uit het oog kan men alles lezen. Het oog spreekt een taal.

Uit: Het Gouden Rozenkruis, deel 4 van de Rozenserie
Hoofdstuk 4: Het oog, de transformator van lichtkracht 

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS

Via lichtstalen, je ogen en je hersenen kun je bepaalde aspecten van de buitenwereld in je opnemen, je daarvan bewust zijn en er betekenis aan geven. Het oog wordt wel vergeleken met een camera omdat er via de ooglens lichtbeelden worden geprojecteerd op het netvlies, die vervolgens kunnen worden geïnterpreteerd dankzij het brein. Dat leer je op school en is het is algemeen bekend.

Veel minder bekend is dat het oog niet alleen een ontvanger is van stralingen, maar ook een uitzender. Zoals je via je stem je innerlijke zijnstoestand om je heen spreidt, zo doe je dat ook via je blik.

Er wordt wel gezegd dat we de dingen niet zien zoals ze zijn, maar zoals wij zijn. Op het pad van transfiguratie leer je om op basis van de geestvonk op een andere manier te gaan zien. ‘Zie weer met de ogen van uw hart,’  luidt de raad die Hermes Trismegistus geeft aan iedere leerling van de ziel. In de evangeliën staan verhalen over mensen die blind zijn, die de goddelijke werkelijkheid niet kunnen ervaren, ziende worden door een interventie van Jezus, symbool voor de innerlijke meester.

Als de nieuwe ziel in de mens geboren en gegroeid is, kan deze vanaf een bepaald moment lichtkrachten van hoge vibratie aantrekken, opnemen, transformeren tot een lagere vibratie en uitstralen. Die uitstraling – die plaatsvindt via het lichtkleed, via de stem en ook via de ogen – kan als voeding voor de ziel worden opgenomen door anderen.

In de wijsbegeerte van het Rozenkruis wordt die vorm van hulp op het gnostieke pad wel aangeduid als de benedictio, een woord dat verwijst naar zegening. In Indiase tradities wordt in dit verband het Sanskriet woord ‘darshan’ wel gebruikt. Het betekent letterlijk dat je je in het blikveld van iemand bevindt en het verwijst naar het aanwezig zijn in het persoonlijke energieveld van een ingewijde.

Wanneer vele leerlingen van de ziel regelmatig bij elkaar komen om gezamenlijk in de juiste gerichtheid tempeldiensten te beleven, komen er grote krachten vrij die hen in staat stellen verder te bouwen aan hun innerlijke tempel.

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE