Boeken van sprekers op inspiratie-avonden in Amsterdam 2023 – 2024 over de innerlijke weg

Van september 2023 tot en met mei 2023 verzorgt het Gouden Rozenkruis in Amsterdam een serie van negen inspiratie-avonden met het overkoepelende thema: De innerlijke weg. Elke bijeenkomst op de derde dinsdag van de maand in het Huis met de hoofden in Amsterdam zal worden geleid door een spreker. Onder hen bevinden zich auteurs die allemaal meerdere boeken hebben gepubliceerd. De bovenstaande titels, die hieronder kort worden beschreven, sluiten het beste aan op de inspiratie-avond in Amsterdam die zij verzorgen over de innerlijke weg.

1 Samenlevingen in balans – Marja de Vries – dinsdag 17 oktober 2023
Volgens Marja de Vries zijn er op dit moment twee paden naar de toekomst. Dat betekent dat we een keuze hebben. De enige echte oplossing op de lange termijn is volgens haar de keuze voor het opnieuw vormgeven van Samenlevingen in Balans. Met de term ‘Samenlevingen in Balans’ verwijst zij naar samenlevingen waarbinnen inzicht in de universele wetten een inherent onderdeel is van de cultuur. Hierdoor is de cultuur in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur. Samenlevingen in Balans zijn vreedzame, stabiele, egalitaire en florerende samenlevingen, die gekenmerkt worden door gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. De laatste tijd maken wisdomkeepers uit verschillende culturen hun eeuwenoude wijsheid over deze samenlevingen openbaar zodat we daar nu ons voordeel mee kunnen doen.

LEES MEER OVER SAMENLEVINGEN IN BALANS

BESTEL SAMENLEVINGEN IN BALANS

2 Weg in Tao, de kunst van innerlijke alchemie – Elly Nooyen – dinsdag 21 november 2023
Gezien door de ogen van een denkbeeldige leerling-wijze wordt diens weg tot in Tao beschreven. Dit is de weg van universele innerlijke alchemie, of transfiguratie. Het is een onzichtbare weg, als de vlucht van een vogel. Terwijl de tijdelijke mens deze volgt, verdwijnt iedere tweeheid die tussen hem en Tao in staat. Tegelijkertijd ontwikkelt zich geleidelijk een heel andere mens, een waarvan de blauwdruk zich in ons hart bevindt. Een mens, gezien als een onsterfelijke energieconcentratie, die in harmonie is met de volkomen eenheid in Tao.

LEES MEER OVER WEG IN TAO

BESTEL WEG IN TAO

3 De geboorte van het licht in jezelf en in de samenleving – André de Boer – dinsdag 19 december 2023 
Jan van Eyck voltooide in 1432 zijn wereldberoemde veelluik Het Lam Gods dat zich bevindt in Gent. Hij was een ingewijde in de christelijke mysteriën die de impuls van de klassieke rozenkruisers in de zeventiende eeuw mede heeft voorbereid. Auteur André de Boer legt uit en laat zien hoe we ons kunnen laten inspireren door dit fenomenale meesterwerk, dat vooral gebaseerd is op de Openbaring van Johannes. Deze inspiratie-avond is een goede voorbereiding op deelname aan het gratis online-programma van Pentagram boekwijn wel voor de kerstperiode 2023: Het nieuwe Jeruzalem in jezelf, innerlijk christen dom in een. meesterwerk.

LEES MEER OVER MYSTERIËN  EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL MYSTERIËN  EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

4 Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en dood; een nieuwe mens worden – André de Boer en René Stevelink – dinsdag 20 februari 2024
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn?  De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

LEES MEER OVER MYSTERIËN  EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

BESTEL MYSTERIËN  EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD