2 Transfiguratie nu! Transfiguratie door het endura

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 2
Transfiguratie door het endura
14  januari  2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Transfiguratie is een gnostieke methode tot het volvoeren van het endura; dat is: het volkomen vervangen van de sterfelijke, afgescheiden, aardgeboren mens door de oorspronkelijke, onsterfelijke, goddelijke mens, de ware geestmens volgens het goddelijke scheppingsplan.

Het is niet onmogelijk dat enkelen van u bij deze verklaring een gevoel van diepe teleurstelling niet kunnen weerhouden, omdat in een hoekje van hun bewustzijn nog altijd de overweging woont, dat zij door transfiguratie het eigen zelf op de een of andere wijze veilig zouden kunnen stellen.

Zij vertalen dan het bekende woord van Jezus de Heer op hun eigen manier: Wie zijn leven zal willen verliezen door het endura, zal het behouden door transfiguratie. Daar echter transfiguratie niet anders bedoelt te zijn dan het endura zelf, kan datgene wat volgens Jezus‘ woord behouden blijft, zeer zeker geen betrekking hebben op ook maar enig aanzicht van het dialectische wezen.

Uit: Transfiguratie, Rozenserie deel 1
Hoofdstuk I: Transfiguratie

Het woord transfiguratie betekent gedaanteverwisseling of metamorfose. Het is als de rups die vlinder wordt. In de Harry Potter boeken had je een vak ’transfiguratie’, waarbij mensen in hun favoriete dier veranderden door sterke concentratie.

In haar boekje ‘Transfiguratie’ schrijft Catharose de Petri over dit gebeuren. Het gaat om het totaal vervangen van de sterfelijke natuurmens door de onsterfelijke geestmens, de lichtmens. Zij beschrijft dat dit door het endura kan plaatsvinden.

Maar waar komt de term endura eigenlijk vandaan? En wat is het?  Van de katharen. De katharen die in de 12e en 13e eeuw vooral in het Zuiden van Frankrijk leefden. Zij streefden naar het endura ofwel naar het afleggen van het ik door een zuiver leven en dienstbaarheid aan anderen.

Maar hoe kom je dan tot ik-versterving? Allereerst door het ik niet meer zo belangrijk te laten zijn. Als je jezelf kan zien als een groter wezen dan alleen je lichaam en je ik, dan wordt het ik als vanzelf kleiner. Als je kunt gaan zien, dat alles wat in jouw leven gebeurt een doel heeft, dat je er van kunt leren, dat het leidt tot inzicht, dan wordt het leven een leerschool. Je kunt dan van een afstand naar jezelf leren kijken, zonder te oordelen, door waar te nemen en daar lering uit trekken.

Ten tweede door reiniging: in stoffelijke zin door aandacht te geven aan wat je eet en drinkt, in etherische, astrale en mentale zin door op te letten waar je je mee verbindt, welke gevoelens en gedachten je bezig houden.

Ten derde door verheffing: door je iedere dag te verbinden met de geestelijke wereld, de lichtwereld, middels stilte en bezinning, mooie teksten, muziek, in de natuur….. Door het minder worden van het ik, ontstaat er ruimte voor iets anders. Het is het goddelijke atoom in ons hart dat zich dan kan ontplooien tot levende ziel. Als we die levende ziel in het licht brengen, dan kan zij in binding treden met de geest en zich door haar laat leiden. Zo wordt transfiguratie mogelijk in het levende heden, in het Nu!

BESTEL TRANSFIGURATIE