1 Eerste levensprincipe – beweging rondom een vast punt – Hemel en aarde in de wereld van het kind – Ankie Hettema

PRINCIPE 2PRINCIPE 3, PRINCIPE 4, PRINCIPE 5, PRINCIPE 6, PRINCIPE 7

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

In het bovenstaande eerste inspiratiefilmpje vertelt Ankie Hettema over het levensprincipe ‘beweging rondom een vast punt’ en legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt, zodat zij hun eigenheid kunnen ontdekken en beseffen dat zij in zichzelf een rustpunt hebben. Meer over het eerste levensprincipe is te lezen in het eerste hoofdstuk met de titel ‘Beweging rondom een vast punt’ van haar recent verschenen nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.  

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: beweging rondom een vast punt. 

In het boek zijn twee bewegingen te herkennen. De eerste beweging komt voort uit een onbeweeglijk punt – dat beschrijf ik dan ook kort – en daaruit stromen werelden en mensen voort, daar komt leven uit voort. En helemaal aan het einde van het boek beschrijf ik het beleven van de eenheid, waarin mensen zich weer bewust worden van dat ene. Dan zie je een terugtrekkende beweging naar dat ene toe, naar dat ene punt. Binnen deze twee bewegingen zijn zeven hoofdstukken beschreven, zeven levensprincipes.  

En dan nu het eerste levensprincipe: beweging rondom een vast punt. Altijd hebben mensen naar woorden gezocht om het leven op aarde te kunnen verklaren. We spreken tegenwoordig van de oerknal: die ene gebeurtenis waarin in één ogenblik alle materie zou zijn ontstaan waar alles en iedereen van gemaakt is. 

De oude Grieken spraken over chaos. Niet als een rommeltje, maar als een ongeordend iets waarin ordening aangebracht moest worden. En nu is er de mythe die spreekt van Eros die die ene eerste liefde, die allesverbindende kracht die tegen Gaia zegt: ‘Gaia, kijk omhoog en verbind je met Ouranos, de hemel.’ En uit die verbintenis ontstaat dan het verder voortgaande leven. 

Maar ga ik naar de hindoeïstische geschriften, daar wordt gesproken over het ademloze dat ademt. En dan is Brahma de kracht die het eerste woord spreekt, waaruit het leven voortvloeit. Zodra ik woord zeg, denk ik ook aan het Johannes Evangelie: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God. Uit het Woord komt ook weer licht en leven tevoorschijn, en alle dingen zijn door het Woord geworden. Dus steeds is er dat ene begin waaruit leven voortkomt. En of we dan zeggen oerknal, chaos, schepping, evolutie – het maakt niet uit. Het gaat erom dat het begin er is. 

Wijsheidsstromingen hebben ook een definitie gegeven van God. Daar zeggen ze dan: God is een oneindige, dus een grenzeloze, cirkel waarvan het middelpunt is in alles en iedereen is. 

Ik ga nu wat voorbeelden geven hoe ik met kinderen op dit levensprincipe – beweging rondom een vast punt – inspeel. Bijvoorbeeld een kaars. We steken de kaars aan en we denken: er is licht. Maar als we heel goed kijken in dat licht, dan zien we dat daar een bolvorm ontstaat. En in die bolvorm zien we ook nog veel meer verschillende kleuren. 

Maar ik kan ook zeggen tegen de kinderen: kijk, de zon schijnt door het raam. En dat ik dan een kristal pak en dat voor het raam hang, en dat dan natuurlijk de regenboogjes op het plafond en op de vloer gaan dansen en dat we naar de kleuren kijken. Uit het ene licht komen dan de zeven kleuren tevoorschijn. Dan kan het zomaar zijn dat ik zeg: welke kleur vind jij het mooiste. Iedereen vindt natuurlijk een andere kleur het mooiste. Maar dan horen we toch allemaal bij dat ene licht. We kiezen allemaal iets anders, maar we zijn toch allemaal dat ene licht. Dat beeld geeft kinderen  iets mee van een eenheid beleven. 

Als we de tolletjes erbij halen, dan zien we natuurlijk veel verschillende kleuren op die tolletjes. Bij een lage snelheid zien we de vormen en de kleuren. Maar als we een hoge snelheid pakken, worden rood en blauw samen paars. Zo kunnen de kleuren dus weer tot dat ene terugkeren. 

Maar er is nog een ander voorbeeld. Dichter ook vanuit de natuur te zien. Neem bijvoorbeeld de jaarringen in een boomstam. De jaarringen van een boom beginnen heel klein met een punt. En daaromheen ontstaat ieder jaar een ring erbij. Hier zien we heel erg mooi hoe in dat ene punt die stralen weer uitkomen. Als ik dit zo zie zou ik ook kunnen denken aan uitdijend heelal.

En dan kom ik bij het zonnestelsel, waar we natuurlijk ook met de kinderen op in kunnen gaan. Want het zonnestelsel heeft als middelpunt de zon, waaromheen dan al die planeten draaien. En ik kan één kind een hele grote ballon geven, een gele. Dat is de zon. En alle andere kinderen weer een kleinere, aanpassend bij de planeet. Dan spelen we dat spel van bewegen rondom de zon. 

Maar wat is de zon in jou? Wat doe jij het liefste? Waar word jij blij van? Hiermee trek ik alweer een verbinding naar het innerlijke leven van het kind, waardoor het ook zijn eigenheid bewust wordt. Ik vind dit leuk en een ander vindt dat leuk. 

Eén van de keren dat we het gehad hadden over dat levensprincipe, verrasten de kinderen mij toen ze buiten alle karren en fietsen op de kop zetten, erbovenop gingen zitten en maar zongen: ‘Alles draait om een vast punt, alles draait om een vast punt’. Dan nam ik dat wiel mee naar binnen en dan gingen we eens naar dat wiel kijken. Dan zie je natuurlijk dat alles aan de buitenkant draait, maar in het middelpunt is het stil. En dan zei ik tegen de kinderen: wat doe jij als je moe bent? Dan word ik stil of ik ga lekker chillen met mama op de bank. Kinderen kunnen door zo’n beeld gaan beleven dat ze dus innerlijk een rustpunt bij zich hebben. 

Innerlijke waarden die uit dit levensprincipe voortkomen zijn onder andere: eigenheid ontdekken. – die lichtbron, die zon van binnen – en een rustpunt vinden in jezelf waar je tot jezelf kunt komen, waarna je daarna weer verder kunt. 

Er is een vast punt en daaromheen wervelt het leven. 

De volgende keer behandelen we het levensprincipe: zo boven, zo beneden.

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

 

Eén gedachte op “1 Eerste levensprincipe – beweging rondom een vast punt – Hemel en aarde in de wereld van het kind – Ankie Hettema

Reacties zijn gesloten.