Ankie Hettema over haar nieuwste boek: Hemel en aarde in de wereld van het kind, hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

Dag, mijn naam is Ankie Hettema en ik ga wat vertellen over mijn spiksplinternieuwe boek: Hemel en aarde in de wereld van het kind. Ik ben er heel erg blij mee dat het uitgekomen is. 

Ik zal je vertellen hoe het ontstaan is. Het is ontstaan doordat ik een cursus volgde in het basisonderwijs en waar mij de opdracht gegeven werd om een brief te schrijven aan het kind waarin ik het kind zou vertellen wat voor onderwijs ik het kind gun. En dat zou dan in relatie moeten worden gebracht met één van de leerlijnen, bijvoorbeeld rekenen of taal. Maar in mij kwam gelijk een ander onderwerp op. En ik zag al die belevenissen die ik met kinderen dagelijks heb. En ik zag de verwondering van het kind voor me over de natuur, en al die eigenheden, die specifieke eigenheid van het kind. En hoe ik daarop reageerde, met een verhaal vaak, of met een proef met water of met een kristal voor het raam hangen. 

Gaandeweg ontdekten de kinderen en ik ook samen dat we met eenvoudige middelen heel veel over het leven en over onszelf te weten zouden kunnen komen. Al die ideeën, al die momenten, al die ervaringen ben ik gaan opschrijven en gaan ordenen. En gelukkig kwam Hermes mij te hulp bij die ordening. 

Aan Hermes Trismegistus is het boek het Corpus Hermeticum toegeschreven. Het is een oerchristelijk wijsheidsboek waarin beschreven de oorsprong van alle leven wordt, en waarin ook nagedacht wordt over de wezenlijke dingen van het leven: het onstaan van licht, het ontstaan van kracht, het ontstaan van werelden, van de kosmos, van de aarde en van de mensen. En hoe deze zich ten opzicht van elkaar verhouden. 

Dankzij Hermes heb ik de indeling van mijn boek gevonden. Daar heb ik het dan ook op gebaseerd. En dat zijn drie geestwetten – de hemel – en vier natuurwetten – de aarde. Zeven hoofdstukken in totaal. Binnen die zeven hoofdstukken kun je lezen over wat die geestwet of natuurwet inhoudt. Dat doe ik aan de hand van wijsheidsstromingen en allerlei verschillende geloofsrichtingen. Van daaruit schrijf ik over de herkenning in de natuur van deze wet, en hoe die in natuurverschijnselen te herkennen is. Dan volgen er een aantal activiteiten die aansluiten bij die wet. Vooral door die activiteiten, die je met kinderen doet daarna, kunnen kinderen vertrouwd raken en ook beter gaan herkennen wat het voor hen inhoudt. 

Vanuit die activiteiten rollen eigenlijk als vanzelf ook innerlijke waarden voort. En wat moet je je daar nu bij voorstellen? Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld dat je je bewust wordt van de beperktheid van je zintuigen. Er is veel meer leven dan dat je kunt zien! Je zou kunnen denken aan: je gedachten zijn als wolken. Wolken stijgen op en gaan naar een veel groter geheel. Zo ben je dan met de kinderen bezig om de natuurwet ook dichtbij hen te brengen. 

Na deze innerlijke waarden die ik dan ook beschreven heb, zijn er een aantal filosofische vragen aan de hand waarvan je op een socratische manier met de kinderen over kunt spreken. En er zijn verhalen in opgenomen die passen bij het thema. Het is dus een boek geworden vol met abstracte gedachten, maar ook boordevol met concrete ideeën. 

Als we naar die voorkant kijken, dan zie je meteen een kind met rood laarsje wat stapt op een spiegel. En die spiegel ligt buiten en weerkaatst de wolken. Dit heb ik met de kinderen gedaan naar aanleiding van de wet ‘zo boven, zo beneden’ – boven spiegelt zich naar beneden. Ik stelde alleen de vraag aan de kinderen: hoe kan je op de wolken staan? Dan ontspint zich natuurlijk een heel gesprek, maar uiteindelijk kwam er een spiegel buiten te liggen. De kinderen vonden het natuurlijk prachtig. Ze keken naar boven of er een wolk was, en dan maar snel proberen om een wolk onder je schoen te krijgen. Het leuke is dat er dagen later een kind naar mij toe kwam en dat zei gewoon: ‘juf ik ben van de hemel en ik ben van de aarde’. Zo zie je hoe ze dat dan toch meenemen en hoe dat kan doorwerken. 

Laten we met de kinderen samen een zoektocht ondernemen naar het leren presteren naar hun eigen kunnen, maar daarnaast ook zeker naar het leren navigeren op het leven. Ik denk dat een kind dat zijn oorsprong kent een voorsprong heeft op het leven. En dat heeft alles te maken met het geluk van de wereld, van de aarde, van het kind en van onszelf. 

Ik zou zeggen: lees het boek, en doe en ontdek. Ik hoop dat je herkent wat erin staat en dat je er veel leesplezier aan zult hebben!

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

LEES MEER OVER DE BOEKEN VAN ANKIE HETTEMA-PIETERSE