7 Zevende levensprincipe – de kracht van samenwerking – Hemel en aarde in de wereld van het kind

PRINCIPE 1PRINCIPE 2PRINCIPE 3, PRINCIPE 4, PRINCIPE 5, PRINCIPE 6

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

Ankie Hettema vertelt in de bovenstaande video over het zevende  levensprincipe: de kracht van samenwerking. Zij legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt en verbindt waarnemingen met innerlijke waarden. Meer over het zesde levensprincipe – en ook over de zes andere levensprincipes – is te lezen in haar nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het laatste levensprincipe: de kracht van samenwerking.

Samenwerking tussen mensen kan grote dingen tot stand brengen, maar ook de meest afschuwelijke. Het hangt natuurlijk af van wat men als doel kiest. Hermes Trismegistus legt uit hoe vanuit het enkelvoudige – en dat zie je hier prachtig op deze afbeelding ook in de Embassy of the Free Mind – de meervoudigheid, zeg maar de samengesteldheid van de wereld tevoorschijn kwam.

Wij, en ook de wetenschap met ons, zien hoe leven een en al samenwerking is. Een samenhang van elementen, van krachten. Een samenhang waarin een ordening aanwezig is, een een gigantisch, onvoorstelbaar evenwicht. Meer en meer ontdekken we en ervaren we de kracht van alle dingen die daarachter drijft. Het licht dat alles leven geeft, ik kan ook zeggen: de liefde. Dat is het licht van het ene begin, het uitstromen licht van het ene begin waar we ook in het eerste hoofdstuk, in het eerste filmpje, over spraken.

Dat ene licht nu heeft ook weer een terugkerende mogelijkheid vanuit die samengesteldheid is er dus ook weer de mogelijkheid om terug te keren, in een terugkerende beweging, naar dat ene licht toe. Vanuit de buitenkant der dingen, de veelheid, naar de eenheid, naar het midden van de levenscirkel. Het kernprincipe van die terugkeer berust op het verlangen naar licht.

Verlangen naar licht is in de natuur overal herkenbaar. Als je een aardappel in het donker legt, dan zal hij sprieten maken naar een lier licht toe. Een plant groeit scheef naar het licht toe. Het verlangen naar licht in mensen brengt ene hele andere verhouding teweeg richting de wereld, richting het leven en ook een andere verhouding naar de ander toe of naar jezelf toe. En ook naar de vier aardse wetten die we hebben besproken. Licht opent de weg van strijdloosheid door polariteiten heen.

Gericht zijn op het licht en daaruit willen en verlangen te leven haalt muren van afgescheidenheid en van eigenbelang neer. En daardoor ontstaat er een nieuw levensbeginsel aan die wet van oorzaak en gevolg. Veranderingen en wisselingen in het leven worden harmonisch opgevangen in dat midden. Want in dat midden heerst veerkracht, het geeft daar ruggegraat aan het leven.

En dat is ook de reden dat we nu aankomen bij die samenwerking tussen mensen, mensen die samen willen werken in dienst van het licht. Dat is oneindig veel meer dan de som der delen. Want in dat midden dat zij ervaren, is het licht en dat licht werkt dan met hen mee. Dat is de reden dat in alle tijden en alle culturen mysteriescholen ontstonden, want samenwerkende lichtvonken ontvlammen een groot vuur van bezielende levenskracht dat ten goede komt aan allen.

VOORBEELDEN

Een hele belangrijke innerlijke waarde voor kinderen is: het besef dat leven een en al samenwerking is. En dat ze daar een beroep op mogen doen. Dat ze niet en nooit alleen staan. En dat ze daar ook een opdracht kunnen vinden voor hun eigen leven.

Er is natuurlijk samenwerking vanuit de kosmos met de aarde. De zon die groeikracht geeft is natuurlijk een prachtig voorbeeld. Er is natuurlijk heel veel samenwerking in de natuur te benoemen, heel veel voorbeelden. Maar laten we nu een voorbeeld noemen hoe juist tegenwerkende krachten toch kunnen samenwerken zodat de mens daar weer iets nieuws van maakt.

Neem bijvoorbeeld deze glazen bol. Die laat ik in het water vallen en die zinkt natuurlijk ongenadig snel. Maar neem nu dat pingpong-balletje. Dat blijft drijven. Maar als ik dat naar beneden duw, dan veert het weer omhoog. Dan heb je dus te maken met opwaartse druk. En wat bedenkt dan de mens? De mens denkt: als ik nu eens een brede opwaartse druk maak, zou dan die zwaarte naar beneden dan toch gedragen kunnen worden? Hier heb je dus een voorbeeld hoe het schip ontstond in de gedachten van mensen. Maar zo kan je natuurlijk ook iets vertellen over waarom een vliegtuig altijd in de lucht blijft door samenwerkende krachten.

Spelletjes en proefjes zijn natuurlijk heel erg leuk om te doen, maar het leukste van alles is de gesprekken met kinderen en de opmerkingen die ze dan maken tijdens al die spelletjes en proefjes. En je merkt ook hoe fijn ze het vinden om te ervaren dat ze bij elkaar horen. Neem bijvoorbeeld een puzzel, geef ze allemaal één stukje zodat ze samen het geheel maken. Hoe trots ze dan zijn dat het gelukt is, want als er één stukje mist, dan is het nog geen tangram-kat. Nu wel.

Aan het eind van ieder hoofdstuk heb ik een aantal filosofische vragen in het boek neergeschreven. Al we dan zo’n gesprek met de kinderen aan gaan, dan leg ik in het midden van onze kring dit kristal. En dan hebben we ook met elkaar besproken dat een kristal heel veel vlakjes heeft, en dat ieder kind één vlakje van het kristal is. En wat het dan ook aan de hand daarvan naar voren brengt in het gesprek. Zo leren de kinderen ook dat ze met elkaar samen één geheel vormen. En we zeggen dan ook: twee weten meer dan één.

Met deze matroeshka pop, een holle pop vanuit Rusland, kun je met de kinderen ook spreken over dat je als mens verschillende delen in jezelf hebt. Verschillende delen die soms ook kunnen wrikken in jezelf. Bijvoorbeeld: soms wil je iets en je doet het niet. Of je doet iets en wil je dat eigenlijk helemaal niet. Dan wrikt het en dan krijg je al die mooie matroeshka-poppetjes niet meer in elkaar, maar wanneer het harmonieus is passen ze wel weer allemaal als één geheel in elkaar. Dan kan het zijn dat ik aan het eind van zo’n gesprekje zeg: waar zou nou dat kleine poppeje behoren? Zou er ook in jou zo’n klein poppetje zitten? Wat zou daar nog uit kunnen groeien?

Bewaar in het kind en in jezelf de vrije geest, de lichtheid van het hart en de schoonheid, want zie: aarde en water ontvouwt schoonheid.

Samenwerking tussen geest … en stof, tussen hemel en aarde, geeft draagkracht in het leven en levensvreugde.

Zeven hoofstukken weergegeven in zeven inspiratiefilmpjes. Drie geestelijke wetten, vier natuurwetten, ondersteund door praktische voorbeelden. Wij hopen dat het boek en de filmpjes u inspireren om het kind in uw omgeving te betrekken en bewust te maken van het bijzondere veld waarin wij leven, het veld van hemel en aarde.

Lees meer over activiteiten met Ankie Hettema in Embassy of the Free Mind

5 augustus 2021: lezing
Kinderen die kunnen springen – zeven hermetische kerngedachten

11 augustus 2021: workshop
De zeven hermetische principes voor kinderen van 4-8 jaar

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND