3 Derde levensprincipe – overal en alles is energie – Hemel en aarde in de wereld van het kind – Ankie Hettema

PRINCIPE 1PRINCIPE 2, PRINCIPE 4, PRINCIPE 5, PRINCIPE 6, PRINCIPE 7

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND

Ankie Hettema vertelt in de bovenstaande video over het derde  levensprincipe: overal en alles is energie. Zij legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt en verbindt waarnemingen met innerlijke waarden. Meer over het derde levensprincipe – en ook over de zes andere levensprincipes – is te lezen in haar recent verschenen nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.  

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: Overal en alles is energie.

Het ene begin, dat vaste punt dat zich uitstekt als een oneindige cirkel, vulde als oerbron die enorme oneindigheid met oersubstantie. Oersubstantie kun je zien als een substantie van een hele lichte, zuivere, pure energie. Dat wordt ook wel prana of chi genoemd. Het is de liefde die ook alles samenbindt en samenhoudt. Energie is trilling, is beweging, is vibratie. Verschil in vibratie brengt verschillende levensvormen voort.

In iedere levensvorm is een klopped hart, dat gegeven middelpunt als een bron aanwezig. Kijken we naar het mineralenrijk, dan kun je zeggen dat gesteente een traag kloppend hart heeft, voor ons niet waar te nemen, het heeft een lage vibratie. Maar hoor ik in de avond een merel zingen of zie ik de schoonheid van een bloem, dan is dat een hogere vibratie.

Wetenschap heeft het menselijke bewustzijn neergezet op een opklimmende vibratieschaal. Dan zie je bijvoorbeeld dat boosheid, zelfzucht en scheldwoorden een lage vibratie hebben. En compassie, mededogen, liefde hebben een hoge vibratie. Als ik nu naar die vibratieschaal kijk, en ik zou mij daarop willen plaatsen, dan ontdek ik dat ik eigenlijk al die vibraties, van laag tot hoog, in mijzelf heb zitten. Van steen tot plant tot dier tot mens: alles is in mij. Binnen dit aardeleven kunnen wij meten, constateren, vergelijken.

Zoals in het diepste in de aarde uit koostof een diamant gevormd wordt, zo zou je ook kunnen zeggen dat er in het diepste van het menselijke hart een hele lichte vibratie aanwezig is – je zou het ook de lichtvonk kunnen noemen – die gaat stralen zodra wij daar als mens ruimte voor gaan maken, zodra wij terug willen treden voor wat daar binnenin ons al aanwezig is aan licht.

Het is daarom ook dat Hermes zegt: richt je hart op het licht en ken het. Hij zegt ook: het bewustzijn van mensen is zo weids. Het kan alles wat van de aarde is omvatten en zelfs, als de mens op aarde is, kan het ook het hemelse omvatten. Bewustzijn is als energie.

Kinderen dit levensprincipe – alles is energie – kan met hele eenvoudige middelen. Los een suikerklontje op in een kopje water en het is nergens meer te zien. Toch is die energie aanwezig. Voor ons dan niet meer waar te nemen, maar hij is er wel. Energie is ook trilling. Je hoort het (stemvork). Energie is ook licht.

Het is voor een kind zoveel leuker om een reeks neer te leggen van klein naar groot of van groen naar blauw op een lichtbak. Dan vinden ze het gelijk ook veel mooier. Licht maakt het mooi.

Denken jullie echt dat hier niets in zit, dat dit echt leeg is (lege glazen fles)? Luister maar (fles vol laten lopen in een emmer water, waardoor het gaat borrelen). Er zit lucht in. Energie is ook lucht. Lucht is adem.

Vanaf dat moment gingen kinderen buiten met verrekijkers naar de vogels staan kijken. Alles is adem, alles leeft, overal is leven. Of ze gingen de stenen omdraaien waar kleine beestjes te zien waren. Toen werden de vergrootglazen erbij gepakt. Ook hadden we het over telescopen die heel ver in de ruimte kunnen turen. En dan had je het over sterrenstof.

Alles is energie en energie beweegt van het één naar het ander. Energie moet je dan ook aansluiten. Als het trilbeestje (met elektromotor) aansluit, begint hij te trillen. Er is ook een lichtschakelaar. een kind vind het ook leuk om met licht te spelen: aan-uit, aan-uit. de lichtschakelaar zorgt ervoor dat het door kan stromen.

We kunnen ook energie richten. We gaan de energie richten door de ballon langs een doek te wrijven. En kijk: statische elektriciteit, hij tilt al die snippers op. We kunnen de ballon ook nog een keer wrijven en kijk wat er gebeurt. Ja, daar komt hij (liggen metalen blikje op tafel gaat rollen). Het is natuurlijk ook leuk om gewoon een beetje met de ballon te spelen en dan te zien wat er met je haren gebeurt: allemaal statische elektriciteit, energie die beweegt.

Je kan je afvragen: waar richt je je op, want dat trek je aan. Als je ergens naar verlangt of je hebt wensen, dan zou je dat ook kunnen zien als een soort magneet. Dan trek je ook kracht aan om te bereiken wat je wilt, wat je verlangt of wat je wenst. Met kinderen spelen met magneten, je laat ze allereerst gewoon proberen wat een magneet aantrekt. Trekt hij plasic aan? Nee. Glas? Ook niet. En hout? Ook niet. Hier zit wel iets aan wat hij aantrekt. Dat past bij elkaar. Bij een wasknijper het hout niet, maar het ijzer wel. Een schroefje … en zelfs ook dit.

Wensen zijn als magneten. Wat wens je? Je hebt verschillende wensen. Je zou een staafmagneet onder een blad met ijzervijlsel kunnen bewegen. Alles, alle energie komt zo te liggen, dat het past bij jouw wens. Maar heb je bijvoorbeeld een andere wens, denk bijvoorbeeld aan een ronde magneet, dan krijg je een heel ander magnetisch veld te zien, met een ronding. Dus je wensen vormen het magnetisme wat ervoor nodig is aan te trekken, om te bereiken wat je wenst.

Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden op te noemen, en al die voorbeelden die we nu gezien hebben kunnen natuurlijk ook nog veel uitgebreider verteld worden en aan bod komen. Waar het ons eigenlijk om gaat is dat we vanuit die voorbeelden de lijn trekken naar de innerlijkheid van het kind, die innerlijke waarde. Dan zeg je: wensen zijn als magneten. Welke lichtschakelaar heb jij van binnen. Wanneer zeg je ja? Wanneer zeg je nee? Op welke energie sluit jij je aan?

Alles … en overal …is … energie.

De volgende keer behandelen we het levensprincipe: de paren van tegenstellingen.

DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND (PDF)

BESTEL HEMEL EN AARDE IN DE WERELD VAN HET KIND