Tag archieven: Het zegel der vernieuwing

10 Gesprekje van de maand oktober: Het zegel der vernieuwing

 

JANUARIFEBRUARI – MAART – MEI – JUNI – JULI – AUGUSTUS – SEPTEMBER – OKTOBER

Bij het online jaarprogramma Transfiguratie nu! zal ook een aantal gesprekjes beschikbaar worden gesteld. In de bovenstaande geluidsopname voor oktober wordt ingegaan op het boekje dat centraal staat in die maand: Het zegel der vernieuwing.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

43 Transfiguratie nu! Geest wordt heiligende, genezende geest

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 43
Geest wordt heiligende, genezende geest
28 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43

De Geest is het wezen van de Gnosis, de essentie van het Onbeweeglijk Koninkrijk, de krachtstof van het nieuwe leven. Er is een wijde kloof, geschapen door puurheid en oneindig vibratieverschil, tussen de goddelijke Geest en het bewustzijnsbeginsel waaruit mensen leven.

De essentie van het oorspronkelijke leven kan zich aan een mens meedelen, wanneer deze mens innerlijk, fundamenteel en structureel, de Lees verder

42 Transfiguratie nu! Het gnostieke licht helpt, geneest, stuwt voort

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 42
De ontmaskerende Gnosis
21 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42

Het ontdekkende licht van de Gnosis is niet slechts onbarmhartig ontmaskerend, maar tegelijkertijd en vóór alles liefdevol helpend en volkomen reinigend. Het gnostieke licht is niet slechts een schijnsel zoals dat van een lamp uitgaat, maar het is tegelijkertijd een lichtkracht. Het doet iets in ons persoonlijkheidsstelsel. Wanneer wij ons serieus tot de Gnosis wenden, dus hunkerend ons tot de Gnosis verhouden, werkt het gnostieke licht altijd genezend, helpend, voortstuwend. Dat is een onvergankelijke universele liefdewet. Het liefdelicht verlaat ons nooit, wanneer wij het licht niet verlaat. Lees verder

41 Transfiguratie nu! Het openbarende licht

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 41
Het openbarende licht
14 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41

Jezus is het wondere symbool van het gnostieke licht, zoals zich dat in de nieuwe ziel openbaart. Dat licht is op aarde neergedaald. Dat licht kan zich ook in u openbaren en dat licht is de weg, de waarheid; dat licht breekt het leven voor u open. Er is geen andere methode. In dat licht is de ganse waarheid gelegen en wie dat licht ziet en de waarheid proeft, die moet eruit gaan leven. Lees verder

Inzicht, de eerste trede tot het gaan van het pad – hoofdstuk 5 uit ‘Het zegel der vernieuwing’ van Catharose de Petri

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING VOOR € 7,50

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE VOOR € 15,00

Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) doet met weinig woorden werelden doen opengaan in haar boekje ‘Het zegel der vernieuwing’, deel 2 van de Rozenserie. Daarbij weet zij de evangelische teksten in een verrassend nieuw licht te plaatsen; zó dat men de gnostieke boodschap die in de heilige taal besloten ligt, duidelijk verstaat. Hieronder volgen de integrale tekst van hoofdstuk 5 (Inzicht, de eerste trede tot het gaan van het pad) en de inhoudsopgave. 

Evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, de verzen Lees verder