Gesprek Ankie Hettema en Doride Zelle over ‘Arbeid in mensendienst’

 

BESTEL ARBEID IN MENSENDIENST

Via de bovenstaande audio-speler is een gesprek te beluisteren tussen Ankie Hettema en Doride Zelle over het boekje Arbeid in mensendienst. Daarin staan toespraken die gehouden zijn ter gelegenheid van 70 jaar geestesschool van het Gouden Rozenkruis.

De titel alleen al zegt genoeg. Het is de grondtoon die door alle toespraken, die in dit boekje opgenomen zijn, klinkt. In een toespraak gewijd aan zeventig jaar Rozenkruisarbeid, aan de opening van het centrum in Den Haag, of gehouden tijdens een conferentie.

De arbeid van de broederschap in woorden uitdrukken – en dan ook nog op papier – schiet altijd tekort. En toch ondernemen wij steeds opnieuw een poging. Waarom? Omdat achter en tussen de woorden het licht van de broederschap zelf straalt. Wij pogen – de broederschap vervult. Daarom is het een waardevol boekje.

De eerste toespraak vertelt over de opbouw van de Geestesschool. Hoe een weg gebaand moest worden vanuit de materie, dwars door de materie, tot de bouw van een geestelijk tehuis, waarmee de bevrijdende arbeid in mensenliefde mogelijk zou worden. We kunnen hierover meer lezen in De Gnosis in actuele openbaring van J. van Rijckenborgh. De laatste drie toespraken gehouden ter gelegenheid van de zeventigjarige arbeid sluiten hier op aan. En daartussen vinden we een bijzonder fragment van een conferentietoespraak over de bloedsziel. Het begrip wordt nader uitgelegd en uitgewerkt in relatie tot bloedskracht en bloedserfenis. Het lijkt nu misschien wat abstract. Maar zoals we zuurstof in het bloed opnemen, zo wordt ook lichtkracht in het bloed opgenomen.

Een grote geestelijke erfenis is door Catharose de Petri en J. van Rijckenborgh in die zeventig jaren in boeken vastgelegd:

In Arbeid in mensendienst worden zij in historisch perspectief gezet. En hoe zij allen wijzen op de kernopgave die de aangevangen Aquarius periode de mensheid stelt. Een werkelijk nieuw mens te zijn. Niet door persoonlijkheidssplitsing of persoonlijkheidscultuur, maar door persoonlijkheidsverwisseling, transfiguratie. Door het ontsluiten van de geheimen van het hartatoom waar een goddelijke vonk wacht. De basis voor een nieuw bewustzijn om het afgescheiden, sterfelijke, aardeleven te vervangen door oorspronkelijk, licht, onsterfelijk, allesomvattend goddelijk leven. De vuurether dringt de mensheid met kracht ‘omhoog’. Uit de rust en het gemak van het stoffelijk bereikte wordt de mens opgeschrikt door een ontstoffelijkingsimpuls die steeds in kracht toeneemt.(…) We leven op een keerpunt der tijden.   

We worden geïnformeerd over de krachten van Aquarius die tot transfiguratie kunnen leiden. Over de hulp die geboden wordt in het Levende Lichaam van de Geestesschool. Hoe daarin opgenomen zijn, een intensief gevoel van verbondenheid brengt, en ook een levende eenheid ervaren kan worden met de Godsbemoeienis, over alle grenzen, landen en afstanden heen.  Zo staat levendig voor ons bewustzijn dat de grote arbeid in alle gebieden des levens in het verleden een heldentorsen is geweest, in het heden een intense licht- en genadewerking mag ondervinden, en in de toekomst onafgebroken zal voortgaan. Lezen dus! 

BESTEL ARBEID IN MENSENDIENST