Boeken over de christelijke gnosis door J. van Rijckenborgh

Het mysterie der Zaligsprekingen
J. van Rijckenborgh | softback | 219 x 139 mm | 101 blz. | € 9,50 bestelnr. 1027 | 9789067321099
In de Bijbelse Bergrede nemen de Zaligsprekingen een bijzondere plaats in. Gewoonlijk worden ze beschouwd als een beloning in de toekomst voor een moreel hoogstaand leven. De verklaringen van J. van Rijckenborgh maken duidelijk dat de teksten van een heel andere orde zijn, met een zeer actuele waarde. De negen zaligsprekingen stellen ons voor het negenvoudige pad tot ware menswording, voor een pad dat iedere vastbeslotene in zelfvrijmetselarij kan gaan.

Het Licht der wereld
J. van Rijckenborgh | softback | 188 x 120 mm | 70 blz. | € 9,50 bestelnr. 1062 | 9789070196592
Met Licht der wereld wordt gedoeld op de centrale geestkern. Op zoek naar de basiswaarden van ons bestaan, plaatst J. van Rijckenborgh de mens voor de ontstellende werkelijkheid, dat het moderne leven veel afleiding, veel onwaarachtigheid en maar weinig verdieping biedt. De zoekende mens stoot steeds weer op grenzen, die het leven in de samenleving stelt. Met bijzondere helderheid verklaart hij de oorzaken van dit innerlijke conflict, en wijst op de twee levensvelden, het ons be- kende en dat van de centrale geestkern. De Bergrede – gesproken voor de weinigen – biedt de handreiking om over de grens heen te trekken.

Het Christelijke inwijdingsmysterie – Dei Gloria Intacta
J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 146 mm | 206 blz. | € 24,50 bestelnr. 1026 | 9789067323178
Dit boek biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ tot wie Johannes zich richt, maken deel uit van Ashia: het deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven wordt een door de Christuskracht geleide inwijdingsweg van kosmische dimensie. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen.

De komende Nieuwe Mens
J. van Rijckenborgh | hardback | 225 x 145 mm | 363 blz. | € 28,50 bestelnr. 1007 | 9789067322157
In onze tijd groeit het besef dat de mensheid voor een verandering staat. In De komende Nieuwe Mens gaat het om een totale, fundamentele verandering, om de ontwikkeling van het kernwezen in het hart. Het ego opgeven en die zielenkern door het Licht laten groeien, leidt tot dé nieuwe mens met een nieuw bewustzijn. De auteur geeft een magistraal inzicht in deze grootse menselijke mogelijkheid. Voor wie hier voor ontvankelijk is, zal het leven na het lezen van dit boek nooit meer hetzelfde zijn.

De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
J. van Rijckenborgh | hardback | 226 x 147 mm | 544 blz. | € 34,50 bestelnr. 1099 | 9789067320627
Dit boek behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia, toegeschreven aan de gnosticus Valentinus (ca. 150 n.C.) en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te er- varen. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. NB Het complete Evangelie van de 6 ‘boeken’ (zonder de commentaren) is verkrijgbaar onder bestelnr. 1030.