Reveil! – Boekje met teksten van een Rozenkruis-conferentie – van € 8,50 voor € 3,00

BESTEL REVEIL

Peter Huijs vertelt in de bovenstaande video wat het boekje Reveil voor hem betekent. Deze uitgave is een bewogen appèl aan allen die de waarheid hebben herkend en de handen aan de ploeg willen slaan, in dienst van wereld en mensheid. De basis van dit boekje vormen de teksten van de tempeldiensten voor jonge mensen van de School van het Rozenkruis, gehouden door Catharose de Petri en Jan van Rijckenborgh . Hieronder volgt de transcriptie van de video. 

Toen wij in de School van het Rozenkruis kwamen – met wij bedoel ik een hele groep jonge gasten uit het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig – troffen we een hele degelijke organisatie aan, met hele degelijke en ook wel inspirerende mensen. Wij gingen naar de jongerenconferenties. Eén van de dingen die ons daar zo enorm inspireerden was een heel klein boekje dat Reveil heet. Ik heb het meegenomen voor deze opnames.

Wij ervoeren dat boekje als een soort compendium van alles wat het Rozenkruis te bieden had. Het was een conferentie die door de grootmeesters in 1962 was gehouden voor de toenmalige jongeren. Zij praten daarin over vier onderwerpen. Ze praten over ‘Wat is nu eigenlijk een ziel?’. Ze praten erover dat de mens eigenlijk uit twee wezens bestaat en dat één wezen van de aarde is en uit het zevende aardstratum voorkomt – het staat er allemaal heel mooi in – en het andere wezen hoort bij het zonnelichaam. Dan gaat Van Rijckenborgh uitleggen wat het zonnelichaam is. Fascinerende teksten waar we helemaal weg van waren. 

Dit boekje gaf in zijn 92 pagina’s bijna alle antwoorden die je nodig had. Allereerst over de ontwikkeling van de ziel. Hij vertelt dat wanneer je werkelijk tot hoger bewustzijn wilt komen, je moet beginnen met bewustzijnskrachten uit het hogere leven. Hij legt allemaal uit dat het begint met een energie vanuit het hart die als het ware je gevoelsleven verandert en dan opstijgt tot het hoofd, waardoor je ook op een nieuwe helderder manier gaat denken en er een heel transformatieproces aan de gang gaat, waardoor op een gegeven moment vanuit het hoofd een hele nieuwe energie door je hele wezen kan gaan stromen die je hele wezen verandert. 

Vervolgens gaat hij in een volgende toespraak in op de vraag: wat is nu het zonneleven, wat bedoelen we daarmee? Dan gaat hij uitleggen dat dat het leven is direct verbonden met de Christusgeest, met het wezen van de Christus, hoe alle planeten daarin verbonden zijn en hoe je daaraan deel kunt krijgen als je bezig bent met het vormen van die nieuwe ziel, hoe je daar bewustzijn van kunt krijgen. Dat was toentertijd echt koren op onze molen. En daar praatten we dan ook over. 

In die tijd dat wij jonge rozenkruisers waren was Van Rijckenborgh net overleden (in 1968), maar Catharose de Petri was nog steeds aanwezig en zij vormde het hoofd van de school, samen met de internationale spirituele leiding. Zij was op de jongerenconferenties die wij op Noverosa hadden, maar ook hier op Renova. Op de jongerenavonden tijdens zo’n conferentie was zij erbij en was het altijd heel bijzonder dat zij antwoorden gaf op sommige vragen, niet op alle. Toen gaf ze ook een antwoord waaroordoor als het ware het licht in de kamer aan gaat, zo helder en ook zo liefdevol.

In het tweede deel van het boekje richten de schrijvers zich direct tot de jongeren. Van Rijckenborgh sprak in 1962 en zei: ‘Toen wij begonnen in 1924, 38 jaar geleden, was er helemaal geen School van het Rozenkruis en nu is er wel een School van het Rozenkruis’. En wij, die toen in het begin van de jaren zeventig kwamen, waren ook rond de twintig jaar en voelden ons door dat boekje echt enorm aangesproken. Hij zei: ‘Die twintigjarigen van nu veroorzaken allerlei problemen. Kijk maar om je heen: de nozems en de vetkuiven’ (daar spreekt hij letterlijk over). Dus wij voelden ons echt aangesproken, want wij kwamen zo uit die provo-tijd. 

Aan het begin van de jaren zeventig zag je al dat het in de maatschappij niets zou worden met de nieuwe ideeën die aan het begin en in het midden van de jaren zestig gelanceerd werden, want er kwam geweld in, er kwamen hells angels in… Maar binnen het Rozenkruis zag je hoe de ideeën op een gestructureerde manier en op een heldere manier wel werkelijkheid konden worden!

Hij zegt dan op een bepaald moment: ‘Nu is er een School van het Rozenkruis met jonge rozenkruisers. Nu gaat het erom dat er een groep komt die uit dat nieuwe normbesef, wat met die ziel samenhangt, gaat leven’. Daar wees hij op. Hij zei: ‘Het zou geweldig zijn, als jullie die hier met zijn tachtigen bij elkaar zit, als jullie zouden kunnen gaan leven, handelen en werken uit dat nieuwe normbesef’. Aan het einde conferentie zegt hij: ‘Stel je nu eens voor dat we zover kunnen komen dat we duizend van die jongeren hebben in Europa. Als dat het geval is, dan gaat die samenleving veranderen.’ 

Dat was natuurlijk een enorm appèl aan ons en dat heeft mij in mijn leven nooit meer losgelaten. Het mooie is dat als je nu kijkt, dan zijn er duizend van die jongeren. Dan zie je dus overal van die jeugd/jongerenweken met honderden mensen die bezig zij om de conferentieoorden op te knappen en met elkaar uitwisselen over allerlei onderwerpen en over die zieleweg die door alle eeuwen heen altijd dezelfde is gebleven. 

Ik wil nog één opmerking maken over het boekje Reveil, namelijk dat tussen al die vier toespraken in ook de ritualen staan die toentertijd werden uitgesproken. Dat zijn hele mooie ritualen waarin Catharose de Petri ingaat op de hermetische teksten. Zij haalt prachtige citaten naar voren die je allemaal kunt teruglezen. Ze citeert ook uit ‘De ware weg’ van Anna Kingsford. Het zijn prachtige teksten die nog steeds direct tot het hart spreken. 

BESTEL REVEIL