Opvoeding en onderwijs in Aquarius-conferenties, zoals opgenomen in de Apocalyps van de nieuwe tijd

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–

In twee toespraken van de vijf  Aquarius-conferenties van de School van het Rozenkruis, die zijn uitgegeven in de vijfdelige serie De apocalyps van de nieuwe tijd, wordt kort ingegaan op het grote belang van opvoeding en onderwijs dat in het teken staat van de ziel. Hieronder volgen de betreffende tekstgedeelten. 

Een verantwoorde opvoeding in de nieuwe tijd

Onder welk soort mensen moeten de naar werkelijke waarheid dorstende mensen, zoals door de rozenkruisers bedoeld, gevonden worden? Op deze vraag kunnen wij antwoorden: in de eerste plaats, onder hen die uit reine ouders geboren zijn, hun kinderen een waardige opvoeding hebben gegeven en die ernaar gestreefd hebben hun kinderen in geen enkel opzicht mentaal te forceren. In dergelijke mensentypes ontwaakt een innig verlangen naar bevrijding leven, een opening voor werkelijke oplossingen van onze levensproblemen.

Velen zullen het een intens probleem vinden in een tijd als de onze te komen tot een waarlijk psychisch verantwoorde opvoeding van hun kinderen. Juist nu de wereld haar einde in de oude periode heeft bereikt en de grote verandering zich reeds heeft aangekondigd, zal men de grote verantwoordelijkheid zwaar voelen drukken.

Ons advies aan hen is: distantieert u zich zoveel het u mogelijk is van het gewone doen en laten van de mensen, die, zonder na te denken of te begrijpen, voortgaat de sporen en voorbeelden te volgen van hen, die zich door hun leven aan de aarde binden. En leid uw kinderen, door er veel over te spreken, binnen in de komst van de nieuwe dag die aanstaande is.  Een mateloze hoop en een onwankelbaar geloof zullen u daarbij zeer behulpzaam zijn. En: voegt u, zo u nog niet in werkelijk positieve zin tot hen behoort, thans spoedig bij de groep die kan worden aangeduid als de werkelijk vastbeslotenen.

Uit: De nieuwe mercuriusstaf, De apocalyps van de nieuwe tijd deel 5
Hoofdstuk: V

BESTEL DE NIEUWE MERCURIUSSTAF VOOR € 3,-

Onderwijs In een bedding van ziele-ontwikkeling

Geheel de mensheid zal, zonder dat zij zal worden geforceerd, worden geplaatst in een bedding van onafwijsbare levende ziele-ontwikkeling. Dat maakt noodzakelijk het terugvoeren van de verwoestende, roekeloze en krankzinnige verstandelijke ontwikkeling van dit moment, tot een aanvankelijk uitgangspunt,het uitgangspunt dat wij aanduiden als de pre-adamitische levensstaat. Daarbij zal uiteraard dienen te behoren, een totaal ander, een totaal nieuw onderwijs. Begrijpt u nu het initiatief van het moderne Rozenkruis, van het Lectorium Rosicrucianum, om te komen tot een geheel ander soort school, voor de opleiding van onze kinderen (red: de Jan van Rijckenborghschool).

Nu u, naar wij hopen, klaar voor u ziet , hoe en door welke oorzaak de gehele mensheid dreigt onder te gaan, geeft u uw kinderen toch niet graag af aan de op zulk een maatschappij afgestemde scholen? Om ze als zesjarigen, dus ter zake willoos, aan de ondergang over te leveren? En althans aan een grote eventueel later te voeren levensstrijd?

Wij zeggen daarbij niets van het verstandelijke vermogen van de mens, want dit vermogen is een goddelijk voorrecht, een heerlijk voorrecht. Maar van dat voorrecht moet het juiste gebruik worden gemaakt. Daarom is het dringend noodzakelijk een nieuwe school voor onze kinderen, van wie u toch zo houdt, die u toch zo vertroetelt, hetgeen wij ieder ogenblik kunnen aanschouwen, als u bezig bent op de terrassen van onze conferentieoorden (Renova en Noverosa) met uw kinderen te spelen en te praten. Als u uw kinderen waarlijk liefhebt, dan hebt u begrip voor deze dingen en steunt u onze arbeid om te komen tot een totaal nieuw onderwijs.

Uit: De wereldbroederschap van het Rozenkruis, De apocalyps van de nieuwe tijd deel 2
Hoofdstuk: II

BESTEL DE WERELDBROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS VOOR € 3,-