Boeken over mystiek uit de middeleeuwen

1 De wolk van niet-weten
Uit verlangen naar innerlijke vrede leggen velen zich toe op meditatie in de hoop zo ook te komen tot de mystieke beleving van het hogere of goddelijke. Vandaar dat er een groeiende belangstelling bestaat voor oude mystieke en gnostische teksten. Dit maakt ‘De wolk van niet-weten’ opnieuw actueel. Met deze tekst bereikte de Engelse mystiek omstreeks 1380 haar hoogtepunt. De auteur is een anonieme Engelse mysticus, die put uit de zuiverste bronnen van de mystieke literatuur. Hij geeft blijk die traditie goed te kennen, maar ook persoonlijk te hebben verwerkt, hetgeen zijn woorden authenticiteit verleent.

LEES MEER OVER DE WOLK VAN NIET WETEN

BESTEL DE WOLK VAN NIET WETEN

2 Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn – K.O. Schmidt
Van meester Eckehart wordt gezegd dat hij het peilloze doortastte. In het zwaar christelijke Westen bracht hij rond de veertiende eeuw de eerste stralen van een universele, kosmische religie. De gerenommeerde auteur K.O. Schmidt laat zien dat deze grootste mysticus van het Rijnland ook nu nog een passend antwoord kan bieden op het moderne zoeken naar wat het leven zin geeft. Meer dan ooit vraagt de mens in deze tijd naar de diepere zin van het leven. De grote Duitse mysticus meester Eckehart (1260-1328) staat dan ook na zeven eeuwen opnieuw in de belangstelling. Zijn religio overstijgt alle confessies.Hij was bekend met de religieuze en filosofische leringen van het Westen, van Griekenland en van Egypte, van het Nabije Oosten en het verre Azië – hij stond bovenop de berg en wist dat alle wegen uit de dalen op de top samenkomen. Thans erkennen wij dat Eckehart, die het peilloze doortastte, de grootste verkondiger in het Westen was van een universele, kosmische religie. In dit boek neemt de befaamde auteur K.O. Schmidt ons mee op Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn. Hij toont hoe deze innerlijke arbeid in drie fasen te onderscheiden is, met in totaal tien treden.

LEES MEER OVER MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN

BESTEL MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN

3 Mystiek, hoe God werkt in de mens – Evelyn Underhill
Underhill’s ‘Mystiek’ uit 1911 is hét standaardwerk over mystiek. Het inspireerde belangrijke schrijversals C.S. Lewis, T.S. Eliot en Thomas Merton. Deze klassieker verscheen in november 2022 voor het eerst in het Nederlands.  Hoe is God werkzaam in mensen? Aan de hand van de ervaring van de grote mystici schetst Evelyn Underhill de fasen van de mystieke weg. Die loopt van ontwaken, loutering, verlichting en de donkere nacht van de ziel, tot de eenheid met God. Levendig belicht Underhill vele aspecten van de mystieke weg: van twijfel tot extase, van inkeer tot betrokkenheid op de wereld. Elk mens, zo laat ze zien, is in principe een mysticus. In de relatie met God wordt de hele persoon meegenomen en vernieuwd. Mystieke inspiratie is het geheim van creativiteit, ook op artistiek en wetenschappelijk gebied.

LEES MEER OVER MYSTIEK, HOE GOD WERKT IN DE MENS

BESTEL MYSTIEK, HOE GOD WERKT IN DE MENS

4 Taulers weg naar binnen – Johannes Tauler en Peter Huijs

De veertiende-eeuwse Duitse predikheer Johannes Tauler wordt gerekend tot de Rijnlandse christelijke mystici. Hij heeft in contact gestaan met alle grote mystieke namen van zijn tijd: meester Eckhart, Heinrich Suso, Jan van Ruusbroeck, en de geheimzinnige ‘Gottesfreund von Oberland’. Toch komt hij uit zijn preken naar voren als een bijzonder praktische leraar, die niet wegzweeft. Hij omschrijft de valkuilen van de mens op weg naar het innerlijke, spirituele leven, het leven van de ziel, en schroomt niet om man en paard te noemen.

LEES MEER OVER TAULERS WEG NAAR BINNEN

BESTEL TAULERS WEG NAAR BINNEN, TIJDELIJK VAN € 7,00 VOOR € 4,50

5 Symphonia Gezangen – Hildegard von Bingen
Al een paar decennia wordt de muziek van Hildegard van Bingen (1098-1179) wereldwijd beluisterd. Antifonen en responsories, hymnen en sequenties uit ‘Symphonia armonie celestium revelationum’ weerklinken in allerlei uitvoeringen. Maar net als bij de cantates van Bach kan men zich afvragen in hoeverre de abdis van de benedictinessen van Rupertsberg echt begrepen wordt. Wat bedoelde deze mystica en theologe uit de Middeleeuwen in wezen met haar verzen en composities, die fungeerden binnen een liturgische context? Deze eerste volledige vertaling van de Latijnse Symphonia van Hildegard van Bingen wil een sleutel zijn om de wereld van de ‘Sibille van de Rijn’, zieneres en theologe, wetenschapsvrouw en kunstenares, ook via haar poëzie toegankelijk te maken.

LEES MEER OVER SYMPHONIA GEZANGEN

BESTEL SYMPHONIA GEZANGEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN OF OVER MEESTER ECKHART