Meester Eckhart boeken – K.O. Schmidt, Jaap Goedebeurde, Marcel Braekers, Evert van den Berg, André van der Braak

1 Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn – K.O. Schmidt
In ‘Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn’ toont K.O. Schmidt de lezer hoe meester Eckehart (ca. 1260-1328), één van de bekendste christelijke mystici, de weg wijst tot kosmische verruiming van ons wezen en de verwezenlijking van en zingeving aan ons leven. Een weg die in Eckeharts preken helder voor ons oplicht. Schmidt ziet kans het steile pad naar het ‘hoge Heim’ in het hart van God, aan de hand van Eckeharts aanwijzingen zò lichtend te laten worden, dat iedereen dit pad kan volgen en zèlf tot de Al-beleving kan komen. Meer dan ooit vraagt de mens in deze tijd naar de diepere zin van het leven. 

LEES MEER OVER MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN

BESTEL MEESTER ECKEHARTS WEG TOT KOSMISCH BEWUSTZIJN

2 Eckhart nu, tien visies op meester Eckhart – Jaap Goedegebuure en Oek de Jong (red.)
Meister Eckhart (1260-1327), een van de grootste christelijke mystici uit de Middeleeuwen, staat volop in de belangstelling. Zijn preken en traktaten worden intensief gelezen, niet alleen door theologen en filosofen, maar ook door een steeds groter publiek van leken. Nederlandse auteurs als Simon Vestdijk, Etty Hillesum en C.O. Jellema hebben zich diepgaand met Eckhart beziggehouden. Filosofen als Schopenhauer en Heidegger lieten zich inspireren door de man die meende dat we ‘God moeten bidden om van God leeg te worden’.

LEES MEER OVER ECKHART NU

BESTEL ECKEHART NU

3 Een weg van verstilling, Spirituele zoektocht met teksten van Meister Eckhart – Marcel Braekers
Meister Eckhart staat meer dan ooit in de belangstelling van veel zoekende mensen. Eckhart lezen is een proces doormaken waarbij je stilaan meer en meer durft loslaten wat zo veel eeuwen als onbetwijfelbare zekerheid werd verkondigd, maar als denken of als taal achterhaald is. Zo’n proces werkt heilzaam als het loslaten van voorstellingen die een mens verknechten of doen ineenkrimpen van angst of schuldgevoel. Veel al te menselijke zekerheden vallen weg en de kern duikt op: de Naam ‘Ik ben die zal zijn’, ‘Ik zal met je meegaan’. In dit boek verzamelt en becommentarieert Eckhartkenner Marcel Braekers teksten van Meister Eckhart. Hij geeft ook een boeiende inleiding over de tijd waarin Eckhart leefde en wat zijn visie is. Marcel Braekers is dominicaan en theoloog. Hij werkte jarenlang als psychotherapeut. Op dit moment is hij provinciaal van de Vlaamse provincie van de dominicanen.

4 Eckhart bij avondlicht, een lezing van zijn later preken uit Keulen – Evert van den Berg
Revolutionair was dat Meister Eckhart zijn gedachten over de relatie tussen God en mens – behalve in de geleerdentaal, het Latijn – ook doorgaf in preken in de volkstaal, onder meer in vrouwenkloosters. Bijzonder is zenboeddhisten in het verre oosten zichzelf in het werk van de ‘westerse’ Eckhart herkennen; zo wordt het in het Japanse Kyoto al meer dan een eeuw be-studeerd. In ‘Eckhart bij avondlicht’ staat een zevental onderling samenhangende preken centraal, die hij tegen het eind van zijn leven in Keulen gehouden heeft; vijf daarvan nog niet eerder in het Nederlands vertaald. Hierin legt hij enige verrassende nieuwe accenten. En waarom kan het werk van Eckhart juist in tijden van onzekerheid een bron van inspiratie zijn? Volgens auteur Evert van den Berg van ‘Eckhart bij avondlicht’ vertelt het over de grond van ons bestaan en hoe we van daaruit kunnen leven. Grote denkers als twintigste-eeuwse als Martin Heidegger en Michel Henry werden geïnspireerd door Meister Eckhart. En de eigentijdse filosoof John Caputo is – met Meister Eckhart op zak – op zoek gegaan naar een religie die hij de religie van de roos noemt: de religie van liefde.

BESTEL ECKHART BIJ AVONDLICHT

5 De spiritualiteit van meester Eckhart, Een dominicaanse mysticus in een multireligieuze samenleving – André van der Braak (red.)
Het denken van de dominicaanse mysticus Meister Eckhart (1260-1328) oefent grote aantrekkingskracht uit op wie verlangt naar universele spiritualiteit en uit meer dan één religieuze traditie wil putten. Nu exclusieve binding aan één confessie steeds meer plaats lijkt te maken voor meervoudige religieuze binding, dient de middeleeuwse theoloog en prediker Eckhart zich aan als een inspirerende figuur die de verschillen overbrugt. Kenners op het gebied van boeddhisme, filosofie en interreligieuze studies vertellen over de actuele zeggingskracht van Eckharts spiritualiteit: André van der Braak, Michel Dijkstra, Bruno Nagel, Welmoed Vlieger en Rudi te Velde. Uit de bijdragen van Marcel Braekers, Leo de Jong, Leo Oosterveen, Louis Roy en Marianne Verbakel blijkt hoe Eckhart vandaag de dag ook voor dominicanen zelf nog steeds een inspirerende wijsgeer is.

BESTEL DE SPIRITUALITEIT VAN MEESTER ECKHART