Rozenkruis: symbool waarbij de roos verbonden is aan het kruis

Rozenkruis en Gnosis horen bij elkaar. Roos-en-kruis staat symbool voor een mens die gericht is op zijn uiteindelijke bestemming: terugkeer naar zijn goddelijke oorsprong. De horizontale balk van het kruis verwijst naar het leven in deze wereld dat wij zo goed kennen, de verticale balk naar de instroming van het gnosislicht dat het goddelijke plan voor ons plaatst en mogelijk maakt. Op het ontmoetingspunt van de beide balken ontvouwt zich de roos, als symbool van de geestvonk in ons hart, die een roep vanuit het oorspronkelijke levensveld in de mens kan laten klinken. 

Wie positief op deze roep reageert, gaat zich innerlijk op de verticale stroom richten. Hij schept daardoor de mogelijkheid de roos tot volle bloei te brengen, dat wil zeggen, zijn ware bestemming te realiseren. Als de roos, de geestvonk, het oeratoom,  ontwaakt, ervaren wij dit als een innerlijk heimwee. Er gaat dan een verlangen uit naar Gnosis, omdat het aanrakende licht hiertoe aanzet. De verwerkelijking van dit verlangen vraagt om medewerking van de mens. Hij zal zijn leven willen aanpassen aan wat hij nu van binnen als ‘waar’ ervaart. Waar in de zin van het eerder genoemde ‘wonder’. 

Dit waar-maken is een heel persoonlijk proces. Nooit kan en mag hier dwang zijn, niemand kan voor een ander bepalen hoe hij deze weg moet gaan. Iedere mens kan zijn waarheid alleen in het eigen wezen vinden en herkennen. Hij zal die weg in zijn eigen tempo, op zijn eigen tijd en met zijn eigen mogelijkheden gaan. Het is een weg van ontdekking. Als hij zichzelf leert kennen leert hij het al kennen, beginnend met de grootsheid en de samenhang van alle leven. Verwondering ook over het eigen groeiproces en de harmonische mogelijkheden die in het menselijke stelsel besloten liggen. 

Het symbool van de roos en het kruis bevat ook de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘religie’, dat is ‘opnieuw verbinden’. De ziel wordt opnieuw verbonden met de goddelijke kracht, de bevrijdende kracht die ‘niet van deze wereld is’. 

Bron: Syllabus Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning, verkenning 1

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE ROZENKRUISERS