16 Gnosis nu! – De glorievolle opstanding

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 16
De glorievolle opstanding
16 april 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Iedere student zal bekend zijn met het drievoudige begrip ‘geest, ziel en lichaam’. Hij dient echter in te zien dat deze drievoudige aanduiding slechts toepasselijk is op de mens zoals hij behoort te zijn. Bij de dialectische mens, de mens in zijn huidige staat, is van een onsterfelijke ziel, en dus van een werkelijke geestbinding geen sprake meer. Het is juist om tot een herstel van de werkelijke menselijke staat te komen, dat de verlossingsmysteriën van het levende christendom aan de mensheid zijn geschonken.

Eerst als de drie-eenheid ‘geest, ziel en lichaam’ langs de weg van de fundamentele omkering elementair hersteld is, kan de arbeid van de eerste zevenkring tot ontwikkeling komen. De drie genoemde aanzichten van de mens vloeien ineen, maar zijn nochtans scherp van elkaar te onderscheiden. Wanneer men zich op de lichaamsgestalte bezint, als sleutel tot het menselijke wezen, ontdekt men dat deze door alle tijden heen als een zevenvoudige manifestatie wordt aangeduid.

Men onderscheidt het grofstoffelijke aanzicht, dat in stand wordt gehouden door ether-krachten, bewogen wordt door de dynamiek van de aurische sfeer, en geleid wordt door het denken, alsmede door een drievoudig bewustzijnsbeginsel, een drievoudig brandpunt van het ego in de lichaamsgestalte. Het drievoudige brandpunt, het denken, de aurische krachten, de levenskrachten van de ethers en de stoffelijke gedaante vormen tezamen de lichaamsgestalte, en de geest en de ziel zijn scherp van deze zevenvoudig samengestelde lichaamsgestalte te onderscheiden.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria intacta
Hoofdstuk: Het mysterie van de ziel, 10-1

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

Geest, ziel en lichaam tot een eenheid smeden, dat is het doel van iedere geestesschool. Deze drie-eenheid betekent in diepste wezen tot een opstanding in een andere, nieuwe, goddelijke wereld komen. Waarbij het laagste element, het lichaam, wordt doordrongen door het hoogste element, de geest.

Het gaat erom waarlijk Mens te worden, waarbij geest, ziel en lichaam weer in een volledige eenheid met elkaar samenwerken. Een volheid van geestelijk bereiken. Terwijl de armen van geest juist zalig genoemd worden. Hoe moeten we dit nu begrijpen? Dit wordt bedoeld naar het gewone mentale denken. Mijn denken is een maalstroom, die de hele dag maar doorgaat. Hoe kun je hier nu bovenuit groeien?

Tja, het klinkt een beetje belerend…maar je moet op een bepaalde manier toch wel vast zijn gelopen in het gewone denken-voelen-willen en handelen. Dan ontstaat er van binnenuit een diep verlangen naar een nieuwe wijze van leven, van zijn, naar een andere wereld. Je voelt je hier in deze wereld in diepste wezen niet echt thuis. Natuurlijk doe je je dingen en kun je het best naar je zin hebben, maar ergens diep in je knaagt er iets, een verlangen naar iets anders. En dit verlangen, wat uitgaat van het hart, is de basis voor een nieuwe zielegesteldheid. De magie van de ziel is liefde.

Deze zielemagie heeft tot gevolg dat er een enorme liefdebrand in je wordt ontstoken voor alles en allen, voor wereld en mensheid. Het is als een kosmische elektriciteit, die aan de hand van God, verlichtend is. Deze liefde doorlicht de ander volkomen en dan wordt gezien en geweten wat een ander nodig heeft. Dit zielevermogen moet een geheel eigen vermogen worden. Want zelf-vergetend dienstbaar zijn, is de kortste weg naar God. En hoe wordt dit dan voor jou, voor mij een levenswerkelijkheid?

De meest stoffelijke vorm van de ziel is het bloed. Wij weten dat ons hart ons bloed door onze aderen pompt. Het doordringt alle organen, vezels en cellen. Door ons bloed te reinigen, reinigen we ons hele wezen en wordt ons lichaam weer een tempel. Rein en licht!

Via de nieuwe zielegesteldheid, het diepe heilsverlangen, vindt de reiniging van het bloed, van het lichaam plaats. We bereiden ons lichaam, onze tempel, voor op de geestbinding. Door deze gereinigde ziele- en lichamelijke gesteldheid, zal de geest een gereinigd huis, een tempel vinden, waar hij in zal kunnen wonen.

Zoals Hermes in De vermaning van de ziel beschrijft:

Het ijlste element van de lucht, is de ziel.
Het ijlste element van de ziel, is de geest.
Het ijlste element van de geest, is God.

Iets wat zich omhoog ontwikkelt, van een hogere kwaliteit, van een hogere trilling wordt, zal zich eens weer kunnen verbinden met hetgeen hoger is dan zichzelf.

Zo worden lichaam, ziel en geest weer één. De lichtmens staat op!

 

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID