29 Gnosis nu! De mysteriën van de dertiende eoon

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 29
De mysteriën van de dertiende eoon
16 juli 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Achter welke groepen en bewegingen in deze wereld staan de magnetische krachten van archonten en eonen? Bij enig nadenken zal uw antwoord luiden: ‘Achter alle groepen en bewegingen.’ Achter alle mystieke en religieuze groepen, zowel groot als klein, staan spiegelsfeerverlengstukken die in de Pistis Sophia de archonten der sfeer worden genoemd. En daarachter staan de verschillende hiërarchieën in hun opeenvolging. Al deze krachten regeren en dirigeren de mystieke en religieuze massa met de u bekende bedoeling: het Christusrijk of een andere heilsopenbaring te imiteren en aldus het rijk van de begoocheling mystiek veilig te stellen.

Door de ontwikkeling van het nieuwe magnetische veld wordt aan al die onzichtbare machten het derde deel van hun kracht ontnomen, met het ene en uitsluitende gevolg: een procesmatige verandering van het huidige maatschappelijke leven in zijn veelvormige geaardheid. Wat men ook zal trachten, nieuw leven zal in deze uiteenvallende ontwikkeling niet meer ingeblazen kunnen worden.

En wanneer de begeesterende invloeden niet meer toevloeien, zullen inspanningen gestaakt worden. Een algemene moedeloosheid en verbijsterende stilte zal ontstaan. En in het zwijgen van de verbazing en ontzetting zal de ontwikkeling van de zonen Gods zich duidelijk aan ieder openbaren. Allen die waarlijk Christus en zijn rijk hebben gezocht, zullen nu de kracht gaan vragen aan de mysteriën van de dertiende eoon en geen van de oude machten zal het hun kunnen beletten.

Uit: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
Hoofdstuk: De mysteriën van de dertiende eoon

Wij moeten je iets vertellen over scheppingswetten. Namelijk dat je je eigen god of goden creëert. Jij bent de schepper van je eigen werkelijkheid. Je eigen universum. En alles wat je schept, wil in leven blijven. Daarom dringt iedere schepping zich van tijd tot tijd aan zijn schepper op. Aan jou dus. Om levensenergie te ontvangen. Ja, je bent wel vrij om zelf te scheppen. Maar daarmee ben je ook verantwoordelijk voor wat je geschapen hebt. Je bent dus schepper en onderhouder. En deze god aanbid je ook. Je gelooft er in. Je vertrouwt erop. Misschien zelfs zonder dat je dit in de gaten hebt.

Scheppingswet 1: Let op met wat je schept, het heeft altijd gevolgen.

Niet alleen jij, maar alle mensen scheppen hun eigen wereld. En wanneer gedachte-scheppingen op elkaar lijken trekken ze elkaar aan. Als een magneet. Daardoor ontstaan er groepen van gedachten, van scheppingen, van goden. Die hebben allemaal de neiging te willen overleven en groeien. Zij worden eonen genoemd. Eonen zijn als samengepakte wolken. En zij worden sterker en krachtiger. En krijgen ook macht over ons, hun scheppers. Zij houden ons in een steeds dwingender greep. Ze moeten wel, want zij zijn voor hun levensenergie afhankelijk van onze levenskracht. En omdat er zoveel scheppingen zijn, is het worstelen om aandacht. Wij worden niet met rust gelaten. Zo worden wij gemanipuleerd door onze eigen scheppingen.

Scheppingswet 2: Waak er voor dat je niet verstrikt raakt in de complexiteit van de gezamenlijke scheppingen.

Nu zijn er altijd mensen, die dit hele krachtenspel doorzien. Individuen die niet meer mee willen doen. Zij richten hun bestaan niet meer op zo goed mogelijk overleven. Zij kiezen voor ontstijging uit dit bestaan-om-het-bestaan. Zij maken schoon schip in hun levenssysteem, in hun bewustzijn. Zij zijn nog wel ín de wereld, maar niet meer ván de wereld. Zij beoefenen zogezegd woe wei, niet-meer-doen. Zij zijn alleen nog gericht op het Ene Nodige, dat wat bevrijdt.

Deze autonome mensen scheppen ook een eoon. Maar een eoon die zich onttrekt aan de zuigkracht van de wereld. Een schepping die is als ‘vanzelf’. Ook deze eoon heeft een magnetische werking. Die voegt zich als vanzelf samen met soortgelijke strevers. Uit deze samenvoeging vormt zich, wat in de oorspronkelijke literatuur wordt genoemd, de dertiende eoon. Deze eoon is niet vatbaar voor de listen en manipulaties van de zich-zelf-instandhoudende krachten. Deze eoon is een lichtend veld. Het is wel toegankelijk voor iedereen die dat oprecht wil. Zij wordt gevoed vanuit de oorspronkelijke levensbron.

Je kunt leren ademen en zijn in deze dertiende eoon. Daardoor kom je vrij van zelfhandhaving en dus ben je principieel onaantastbaar. En het enige dat je dan nog te doen hebt, is degenen die dat ook willen, te helpen deze weg te vinden en deze ook daadwerkelijk te betreden. Autonoom en op eigen kracht.

Scheppingswet 3: Schep alleen uit de ene, universele bron. De bron waarin ieder zich kan laven, onvoorwaardelijk.

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE PISTIS SOPHIA