13 Gnosis nu! – Eerst het Koninkrijk zoeken

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 13
Eerst het koninkrijk zoeken
26 maart 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Een van de voorwaarden op het pad is het juiste antwoord te vinden op de vraag: Hoe moet mijn geestelijke inspanning zich richten? Hoe moet mijn zoeken zich afstemmen? Moet ik door de materie heen tot de ware staat doorbreken? Of moet ik door de geest heen de materie leren overwinnen? Hoe word ik in het bezit van mijn erfdeel gesteld?

De Bergrede is hier zeer duidelijk. ‘Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en al het andere zal u geschonken worden’ (Mattheüs 6:33). Al het andere is dan geen probleem meer. Naar al dat andere, dat niettemin nodig is, gaat het zoeken van de aardsgezinden uit. ‘Moet ik dan mijn materiële belangen verloochenen? Moet ik mijn kinderen niet opvoeden, zodat zij zich zullen kunnen handhaven in de maatschappij? Moet ik Gods water over Gods akker laten lopen?’

Als u met deze vragen komt aandragen, is dat een bewijs dat u zich zorgen maakt, dat het probleem nog te veel voor u is, dat u ertegenaan kijkt. De mens die iets van het ware rijk en zijn gerechtigheid ervaren heeft, stelt hier geen vragen meer. Hij gaat op in het nieuwe leven en van stonde aan is daar zijn erfdeel.

Uit: Het licht der wereld
Hoofdstuk: Wees niet bezorgd

In veel mysteriescholen in de oudheid werden beginnende mysterieleerlingen voor de opdracht geplaatst om hun angsten te erkennen en te overwinnen. Angst is een prachtig mechanisme dat bij dieren en mensen in werking treedt wanneer hun biologische organisme wordt bedreigd door externe factoren zoals natuurgeweld en achtervolging. Als er gevaren dreigen, verandert de psychische toestand en wordt het hele lichaam in gereedheid gebracht om zichzelf te kunnen handhaven. Er kunnen dan drie soorten reacties worden onderscheiden: vechten, vluchten of bevriezen. 

Dieren leven in het nu en maken zich geen zorgen over de dag van morgen. Mensen beschikken over een denkvermogen en zijn gelukkig in staat om zich op de toekomst voor te bereiden. Dat denkvermogen biedt ook mogelijkheden om gevaren te onderkennen en veilige omgevingen te creëren.

We weten allemaal dat angsten en zorgen uitermate onprettig aanvoelen. Wie veelvuldig angst ervaart en veel zorgen heeft, voelt zich ongelukkig, kan niet goed nadenken, functioneert niet optimaal en heeft een grotere kans om ziek of depressief te worden. Bovendien hebben angst, zorg en vrees een lage trilling, waardoor er veel minder ontvankelijkheid is voor het geestelijke licht. Daarom is het belangrijk om angst, zorg en vrees te minimaliseren. Het is niet voor niets dat in de Statenvertaling van de Bijbel 89 keer de uitdrukking ‘Vrees niet’ is te lezen. Jezus zegt in de Bergrede tot zijn leerlingen:

‘Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’

Verder raadt Jezus zijn leerlingen aan om het zoeken naar het innerlijke koninkrijk het belangrijkste in hun leven te maken en te vertrouwen op hulp van de hemelse Vader. Die hulp kan optimaal geschonken worden wanneer de leerlingen zich daarop afstemmen via gebed. In de Bergrede vinden we ook aanwijzingen voor het bidden, opmerkingen over gebedsverhoring en de tekst van het bekende gebed , het ‘Onze Vader’.

Als we kijken naar de huidige situatie in de wereld, zijn er talloze steekhoudende redenen voor bezorgdheid. De wereld staat in brand. Via onder andere de media wordt de wereldbevolking geduwd in ongezonde emoties van angst, schuld en schaamte. Oude, onverwerkte pijnen en trauma’s uit huidige levens of vorige levens worden getriggerd waardoor mensen worden uit elkaar gedreven. Maskers vallen af en schokkende onthullingen vinden plaats. Velen komen er niet meer onderuit om de mythische verschrikkelijke Medusa in het gelaat te zien.

Heb jij de moed om de werkelijkheid te zien zoals deze is? Verlang jij naar de gelukzaligheid die je kunt ervaren als je de gnostieke weg van reiniging, loutering en vernieuwing gaat? Durf jij te leven vanuit de overgave vanuit de bede ‘Uw wil geschiede’?

Dan zul je in de Bergrede veel waardevolle aanwijzingen aantreffen.

We hopen van harte dat onze besprekingen over de Bergrede je aansporen om je verder in dit magistrale richtsnoer te verdiepen en de smalle weg die tot het ware leven leidt daadwerkelijk te gaan.  

BELUISTER OF LEES DE BERGREDE

BELUISTER OF LEES HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BELUISTER OF LEES HET LICHT DER WERELD

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID

Eén gedachte op “13 Gnosis nu! – Eerst het Koninkrijk zoeken

  1. Jes Jespers

    ‘Uw wil geschiedde’ is geen gebed maar een inzicht, het inzicht dat je ‘de persoon’ niet langer voor ‘JEZELF’ aanziet, maar ‘het onpersoonlijke’ . Het ‘Ik ben’ zonder de toevoeging van een iets of iemand te zijn dat je ‘persoonlijk’ maakt. Arm van geest zijn in helder tegenwoordig waarnmer te zijn, je in het Nu hier en Nu wetend, aandachtig in een stille heldere en daarmee ontvankelijke geest.

Reacties zijn gesloten.