1 Podcast Pentagram boekwinkel – Anneke Stokman over Karl von Eckartshausen

 

LEES OVER HET ONDERSTAANDE CADEAUBOEKJE EN DRIE BOEKEN VAN ECKARTSHAUSEN

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

BESTEL DE WOLK BOVEN HET HEILIGDOM

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR

Anneke Stokman werkte vele jaren aan het uitgeven van boeken voor Rozekruis Pers, de uitgeverij die verbonden is aan de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. In de bovenstaande podcast spreekt zij over vier bijzondere en diepzinnige boeken van de zeer veelzijdige mysticus Karl von Eckartshausen  die mede dankzij haar inspanningen aan de vergetelheid zijn onttrokken, en troost en vreugde kunnen bieden aan lichtzoekers van vandaag. Zij deelt haar inzichten en enthousiasme in een gesprek met Maartje Letema, die nu vijf jaar een vergelijkbare functie vervult bij Rozekruis Pers.

De moeder van Anneke Stokman bezocht bijeenkomsten van allerlei geestelijke stromingen, waaronder theosofie, antroposofie, mazdaznan en rozenkruis. Toen Anneke dertien was, stelde ze haar dochter voor om deel te nemen aan het jeugdwerk van het Rozenkruis. Haar eerste kennismaking was een jeugdweek op het conferentiecentrum Noverosa in Doornspijk. Daar werd ze enorm door geraakt en sindsdien is zij haar hele leven nauw betrokken gebleven bij het werk van het Gouden Rozenkruis.

J. van Rijckenborgh, één van de stichters van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, herkende in de werken van Karl von Eckartshausen een geestverwant die tegen het einde van de achttiende eeuw nauwkeurig formuleerde waar de wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis over gaat. In 1948 liet hij de eerste druk verschijnen van een esoterische klassieker die aan het begin van de negentiende eeuw in vele talen werd uitgegeven: De wolk boven het heiligdom. Deze uitgave, waar Anneke Stokman in het gesprek uitgebreid op in gaat, raakte in de periode van de verlichting spoedig in de vergetelheid omdat de belangstelling in die tijd verschoof naar de uiterlijke wetenschap. Innerlijke wetenschap, waar Von Eckartshausen steeds over schrijft, werd naïef en zinloos gevonden.

De wolk boven het heiligdom is samengesteld uit zes brieven. In de podcast draagt Anneke Stokman het onderstaande gedeelte uit de vijfde brief voor.

BESTEL DE WOLK BOVEN HET HEILIGDOM

BELUISTER OF LEES DE WOLK BOVEN HET HEILIGDOM:

 BRIEF 1BRIEF 2BRIEF 3BRIEF 4BRIEF 5BRIEF 6

Een gedeelte uit de vijfde brief

De mens van voor de val was de levende tempel Gods, en op het ogenblik dat deze tempel verstoord werd, was door de wijsheid Gods het plan tot wederopbouw van deze tempel reeds ontworpen. Op dat tijdstip vingen de geheimenissen aan van alle religies en van alle heilige mysteriën, die in feite slechts duizendvoudig herhaalde en gevarieerde symbolen zijn – al naar gelang van de tijd, de omstandigheden en het bewustzijn van de volkeren – van de ene waarheid. En deze waarheid is de wedergeboorte, de hereniging van de mens met God.

Voor de val was de mens wijs en met de wijsheid verbonden; na de val was hij van haar gescheiden. Daarom had hij de openbaring nodig om wederom kennis, als verbindende schakel met de wijsheid, te verwerven. De eerste openbaring was als volgt: De toestand van onsterfelijkheid bestaat hierin dat het onsterfelijke het sterfelijke doordringt. Het onsterfelijke is een goddelijke substantie, de heerlijkheid Gods in de natuur, de voedingsbodem voor de wereld van de geest, de oneindigheid Gods waarin alles is, leeft en zich beweegt.

Er bestaat een absolute wet volgens welk geen schepsel gelukkig kan zijn als het zich niet in de bron van het geluk zelf bevindt. Deze bron is de heerlijkheid Gods. Door het eten van de spijs die vergankelijk is, is de mens zelf vergankelijk en stoffelijk geworden. Daarom werd de stof als het ware tussen God en mens geplaatst. De mens wordt niet meer rechtstreeks doordrongen van de geest en is daarom onderworpen aan de wetten der materie. Het goddelijke in hem, dat in de banden der materie gevangen ligt, is het onsterfelijke in hem. Het moet in vrijheid worden gesteld en zich wederom in hem ontwikkelen, opdat het sterfelijke erdoor overheerst worde. Dan zal de mens zich in zijn oorspronkelijke waardigheid hervinden.

 

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

BESTEL DE WOLK BOVEN HET HEILIGDOM

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR

Eén gedachte op “1 Podcast Pentagram boekwinkel – Anneke Stokman over Karl von Eckartshausen

  1. Anke

    Prachtig onderwerp, mooi vertelt door Anneke Stokman, ik heb de boeken ook, en ben blij met deze uitleg.
    Helaas, zeer storend dat de interviewer continue erdoor heen sprak met haar woorden, ja, ja, ja, aan één stuk door, wat het geheel onrustig maakte en de verdieping voor mij daardoor minder tot haar recht liet komen.

Reacties zijn gesloten.