Aanbiedingen: cadeauboekje bij aanschaf van een actieboeken van Karl von Eckartshausen in maart, april en mei 2022

ONTVANG HET CADEAUBOEKJE (LINKS) BIJ AANSCHAF VAN EEN BOVENSTAAND ACTIEBOEK

BESTEL DE WOLK BOVEN HET HEILIGDOM, VAN € 13,00 VOOR € 5,00

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE, VAN €17,00 VOOR € 7,50 

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR, VAN € 14,00 VOOR € 5,00

Wie in de maanden maart, april en mei 2022 een tijdelijk afgeprijsd boek van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12) aanschaft bij Pentagram boekwinkel (in Haarlem, Bilthoven of via rozekruispers.com), ontvangt het mooie en diepzinnige boekje ‘Enkele woorden uit het binnenste’ van dezelfde schrijver cadeau (één gratis boekje per bestelling). 

DE PRIJZEN ZIJN VAN TOEPASSING TIJDENS DE ACTIEPERIODE 1 MAART T/M 1 JUNI 2022

1 Enkele woorden uit het binnenste (cadeauboekje)
Karl von Eckartshausen | hardback | 156 x 114 mm | 94 blz. |  € 11,50 of  € 00,00 (gratis bij aanschaf van 1, 2 of 3 van de onderstaande actieboeken)| 9789067321136
Het eerste geschrift in dit boekje is ‘Voor hen die nog in de tempel en in de voorhoven zijn. Zij laat mensen van alle religies in de voorhof toe […] om mensen met mensen te verbinden en mensen met God te verbinden.’ Het tweede geschrift ‘De volmaking van de mens’ is een woord van troost voor hen die wachten op de vervulling van het diepste verlangen dat een mens kent.

BELUISTER TWAALF REGELS VOOR HET UITERLIJKE

LEES GEDEELTEN UIT ‘ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE’

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE VOOR € 11,50

OF ONTVANG HET GRATIS BIJ AANSCHAF VAN ACTIEBOEKEN VAN VON ECKARTSHAUSEN

2 De wolk boven het heiligdom
Karl von Eckartshausen| softback | 220 x 139 mm | 94 blz. | van € 13,00 voor € 5,00 | 9789067320726
De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen (1752-1803) schreef in 1802 zes brieven. Hij schetst daarin de opgang van de geest tot een graad, waarbij geloof overgaat in het aanschouwen van het goddelijke. Die weg is bewaard in de wijsheidsscholen. J. van Rijckenborgh schreef over dit werk: ‘De inhoud van deze brieven behoort tot het woord dat nimmer vergaat, het is de taal van het moderne Rozenkruis.’

BELUISTER OF LEES BRIEF 1 VAN 6 UIT DEZE ESOTERISCHE KLASSIEKER

BESTEL DEZE ESOTERISCHE KLASSIEKER VAN € 13,00 VOOR € 5,00

EN ONTVANG HET CADEAUBOEKJE ‘ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE’

3 De mysteriën der ware religie
Karl von Eckartshausen| softback | 219 x 138 mm | 176 blz. | van € 17,00 voor € 9,50  | 9789070196950
Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.

LEES EEN GEDEELTE OVER DE MENSELIJKE GELUKZALIGHEID

BESTEL DE MYSTERIËN DER WARE RELIGIE VAN € 17,00 VOOR € 7,50

EN ONTVANG HET CADEAUBOEKJE ‘ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE’

4 De magische krachten van de natuur
Karl von Eckartshausen| softback | 219 x 139 mm | 78 blz. | van € 14,00 voor € 5,00   | 9789067320948
Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke alchemie hoopt weer het volledige lichtkleed te bezitten.’ Prof. Antoine Faivre (esoterische historicus aan de Sorbonne) schreef een inleiding bij de teksten van Von Eckartshausen.

LEES EEN GEDEELTE OVER MAGIE

BESTEL DE MAGISCHE KRACHTEN VAN DE NATUUR VAN € 14,00 VOOR € 5,00

EN ONTVANG HET CADEAUBOEKJE ‘ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE’