29 Transfiguratie nu! Het lezen van de rota

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 29
Het lezen van de rota
22 juli 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29

Het lezen van de Rota’ is het schouwen van de ziel in de eigen microkosmische hemel, waarin het licht van God is neergedaald. De Rota lezen is een wonderheerlijk en heilig gebeuren. Het is: luisteren naar de stem van God! Het is: de stem van God vernemen en verstaan. Uit de Rota leven is: gaan aan de hand van God. Geen stap doen zonder de wil van de Vader. Dit alles heeft betrekking op een hoge verheven mystiek, die niet steunt op een of ander gevoelsleven, maar op de verheven kennis van de sprake van het licht. God spreekt iedere seconde in het magnetische uitspansel van de zesde microkosmische bol. De zuivere taal van God kan daarin worden vernomen, ja, als het ware met alle zintuigen worden ontvangen.

Indien een mens geadeld is tot het eerstehands schouwen van zijn Rota — indien dus de lichten van de zesde magnetische bol voor hem of haar ontstoken zijn en al deze lichten dus hun stralen uitzenden naar de mens die in het midden staat — kan het niet anders of de kandidaat kan iedere seconde de taal van de hemelen zien, en horen, en ondergaan.

Het lezen van de Rota is dus: zich meditatief bewust plaatsen in het midden van zijn Rota, de lichten daarvan luisterend op zich laten inwerken, de taal, de sprake Gods verstaan; en eerst dan, op grond van het beluisterde, tot handeling overgaan, of tot niet-handeling besluiten.

Uit: Zeven stemmen spreken
Hoofdstuk 18: Het lezen van de rota


BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

Wat kan ik doen en wat kan ik beter laten als ik het pad van transfiguratie wil gaan? Door de eeuwen heen zijn er in allerlei spirituele tradities talloze geboden, verboden, regels, richtlijnen geformuleerd die mij enig houvast bieden.

Ik snap dat het waardevol kan zijn als ik dergelijke aanwijzingen navolg. Tegelijkertijd besef ik heel goed dat gedragsveranderingen op zich mij niet verder brengen op het gnostieke pad. Veranderingen in mijn handelingen op basis van uiterlijke aanwijzingen zijn volgens mij op zijn best voorwaardenscheppend voor de grote bewustzijnsverandering die in mij dient plaats te vinden: van een egocentrisch bewustzijn naar een verlicht bewustzijn dat verbonden is met de Universele Bron.

Als ik erin slaag te leven vanuit mijn diepste innerlijk, vanuit de goddelijke vonk in mijn hart, sta ik in verbinding met de Universele Bron en heb ik waarschijnlijk geen regels van buitenaf meer nodig omdat ik van binnenuit weet wat ik moet doen en wat ik moet laten. Voordat het zover is ben ik blij met beproefde richtlijnen die gebaseerd zijn op een ervaringsweten en die ik innerlijk als juist herken.

De tien geboden uit het Oude Testament vind ik vrij basaal en zijn misschien vooral bedoeld om mensen voor een verder afglijden te behoeden en chaos in menselijke gemeenschappen te voorkomen. Ik heb meer met de zogeheten Bergrede die Jezus uitsprak voor zijn leerlingen. Daarin wordt de praktijk van het leven vanuit de nieuwe ziel heel dichtbij gebracht. Niet in de vorm van verboden en geboden, maar als een lichtend perspectief.

Er is mij verteld dat ik volgens oude wijsheidsleringen, evenals al mijn medemensen natuurlijk, een sterfelijke persoon ben die leeft in een onsterfelijk menselijk stelsel dat microkosmos wordt genoemd. Die microkosmos wordt wel voorgesteld als zeven in elkaar wentelende bollen met allemaal een andere frequentieband. Ik besef dat dit een benadering is van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf, want de microkosmos overstijgt tijd en ruimte.

Ik ben geboren en getogen in de microkosmische bol met de laagste frequentieband: de zevende. En dat geldt ook voor al mijn voorgangers, incarnaties die allemaal hun sporen in de zevende bol hebben achtergelaten. Mijn bewustzijn staat in verbinding met alles wat in de zevende bol is opgeslagen: met wijze lessen die in vorige incarnaties zijn geleerd, maar ook met karmische schulden, onafgemaakte stukken en trauma’s.

Wanneer ik het gnostieke pad ga, gaat het geestelijke licht sterker stralen in de zevende bol en word ik mij bewust van kwesties in mijzelf die nog niet zijn opgelost. Ik kom dan in levenssituaties die niet altijd prettig en soms zelfs uiterst pijnlijk zijn. Ik weet dat ik daardoorheen moet omdat het een noodzakelijke zuivering is en dat het eens ophoudt.

Als er een zekere rust, neutralisatie en orde is opgetreden in de zevende bol van de microkosmos waarvan ik nu de belichaming ben, kan ik gaan leven vanuit de zesde microkosmosche bol. Dat is mijn roeping. Dan kan ik de rota gaan lezen. Wat dat precies inhoudt weet ik nog niet, maar ik vertrouw erop dat het mij te zijner tijd zal worden geopenbaard.

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00