Reviews over het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’ – start van de driejarige leergang ‘Eeuwige wijsheid nu!’

LEES DE BOEKBESPREKING OVER ‘MYSTERIEN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL’ UIT ‘REFLECTIE’

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

De eerste twee inloopochtenden die aansluiten bij de driejarige online leergang Eeuwige wijsheid nu! in september 2023 gaan over hoofdstukken uit het boek Mysteriën en symbolen van de ziel, een door de geest bezielde mens worden . Reviews en recensies over dit boek – dat in het Engels is verschenen onder de titel Mysteries and Symbols of the Soul, becoming a spirit inspired person –  zijn op diverse plekken op internet te vinden. Hieronder volgt een selectie.

1. Bij de ziel blijven ✩✩✩✩✩

Ik wilde me in de ziel verdiepen. Gelukkig vond ik dit nieuwe en toegankelijke boek.
Aansprekende voorbeelden, grote (soms verrassende! ) verbanden en levenswijsheid waar je iets mee kan. Een compendium voor iedereen die de ziel niet meer kan/wil negeren. Ik heb genoten van de nieuwe inzichten, welke bladzijde ik ook opensloeg. Leringen zijn bedoeld om ze te realiseren, zegt de schrijver. Het is geweldig als je dan stap voor stap begeleid wordt om inzicht te krijgen in de wereld van de ziel. Fijne toon van het boek: duidelijke taal, geen gezever.

Rapet

2. Een helder en inspirerend boek ✩✩✩✩✩

Ik heb nog nooit een boek gelezen dat zo helder en in zulk een eenvoudige taal de essentie van uiteenlopende spirituele tradities weet te verwoorden tot één consistent verhaal. En dat ook nog op een inspirerende manier. Het lezen was een aangename bezigheid.

jschoeber

3. Een boek dat de wereld van de ziel voor je opent ✩✩✩✩✩

Het is een rijk boek waarin de weg van persoonlijkheidsziel, ziel en geestziel wordt belicht, en dat aanwijzingen geeft wat je in de praktijk kunt doen als je de spirituele weg wilt gaan die wereldleraren uitdroegen en voorleefden. Helder is de uitleg wat het essentiële tekort is van talloze zelfhulpboeken en trainingen. De authentieke spirituele weg – gaan leven vanuit de ziel -, stijgt uit boven het vijfde niveau van Maslow.

Een ingewijde in de mysteriën van de ziel vormt een levende verbinding tussen aarde en hemel. Transformeer de wereld door bij jezelf te beginnen. Heel veel komt voorbij: van de Hermetische Tarot en kabbalah tot de werking van spiegelneuronen, van Thomas à Kempis en Eckehart tot Lynne McTaggart en Inayat Kahn, Van de Divina Commedia tot de klassieke en moderne rozenkruisers, een ongekende rijkdom aan beelden, symbolen en inzichten. Een boek waar je blij van wordt.

Anneke Stokman

4. Helder inzicht in de betekenis van het menszijn ✩✩✩✩✩

Dit boek heeft me erg geënthousiasmeerd, omdat het vanuit vele spirituele tradities het mysterie van de ziel belicht, en zodoende een helder inzicht geeft in de betekenis van het menszijn en tevens een weg wijst naar een werkelijk geestelijk bewustzijn. Heldere taal, het raakte me diep van binnen. Een boek om steeds opnieuw in te lezen!

Constance van der Plas

5. De juiste toon ✩✩✩✩✩

Dit boek verenigt alle zoekers, in welke richting zij ook bezig zijn. De enige manier om dit te doen is door inzicht te geven in het centrum waarvan al deze richtingen uitgaan. Terug naar de bron in onszelf, naar de ziel. Naar wat wij allemaal allemaal weten. Dit wordt gedaan op een toon, waarbij niemand zich gekwetst zal kunnen voelen en aan iedere oprechte poging recht wordt gedaan. Zonder trekken of duwen en in een voor iedereen begrijpelijke taal.

Moderne mensen die diep in hun hart een roep waarnemen, zullen niet gauw klakkeloos iemand volgen. Dit boek stelt hen in staat om op een nieuwe manier naar hun leven te kijken, met hun eigen ervaringen en innerlijk weten. Van daaruit kunnen zij – verrijkt – voortgaan hun eigen beslissingen te nemen. Zo heb ik dit boek ervaren.

Anneke Munnik

6. De ziel van alle kanten bekeken ✩✩✩✩✩

Het boek “Mysteriën en symbolen van de ziel” geeft op basis van spirituele teksten uit verschillende tradities uit ‘Oost en West’ een uitvoerige en buitengewoon toegankelijk geschreven benadering van het concept ‘ziel’. Deze benadering blijft niet hangen in de westerse opvatting van de ‘psyche’ zoals deze in de psychologie wordt gebezigd, ook niet in de mindfulness benadering van innerlijke observatie, acceptatie en meebewegen, zoals in veel vergelijkbare lectuur. Hoewel ook deze zaken terloops wel ter sprake komen, blijft het er voor de auteur daar niet bij.

De auteur gaat dieper op onderzoek naar het principieel onkenbare dat daar weer achter ligt; tot daar waar spiritualiteit zich niet beperkt tot de ‘mind’, of zwelgt in emotie, maar in een zoekende beweging naar de ‘Ungrund’ van de Goddelijke Geest haakt; de principieel onkenbare oerbron van het Tao.

De ziel wordt benaderd als middelaar tussen het onkenbare en de mens die kennen wil en gekend wil worden. Dat er daarbij eveneens de mogelijkheid wordt geboden deze teksten uit de verschillende tradities, alsmede de verklaringen daarvan online in audiovorm te beluisteren, geeft aan deze teksten nog eens een extra dimensie.

Baggen

Review soefi Theo

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

7. Een innerlijke reis ✩✩✩✩✩

‘De reis die men onderneemt in het innerlijke leven is even lang als de afstand tussen leven en dood; het is de langste reis die men in zijn leven ervaart en men moet alles goed hebben voorbereid, zodat men niet hoeft terug te keren na een zekere afstand te hebben afgelegd’.

Deze woorden van Hazrat Inayat Khan heeft de auteur goed in zijn oren geknoopt en hij is inderdaad met zijn nieuwe boek goed uitgerust op reis gegaan. Met negen heilige teksten uit verschillende tradities: advaita vedanta, hermetisme, kabbalah, gnostiek christendom, raja yoga, jodendom, boeddhisme, zoroastrisme en paulinisch christendom laat hij u kennis maken met zijn overtuiging dat aan de innerlijke transformatie een universele goddelijke wijsheid achter staat. Alleen de wijze waarop die goddelijke wijsheid zich in de praktijk uitdrukt in de vorm van bijvoorbeeld teksten, muziek en beeldende kunst wordt bepaald door de cultuur. Heilige teksten bieden de mogelijkheid om in contact te komen met het hoge, lichtende bewustzijnsniveau van waaruit ze zijn ontstaan. Daardoor gaat er een transformerende werking van uit.

Het boek “Mysteriën en symbolen van de ziel” is ideaal om mee te werken in een verdiepingskring, want door de inhoud in een groep van gelijkgezinden met elkaar te bespreken en te beleven is het mogelijk om te komen tot een dieper begrip en tot verwerkelijking in het eigen leven. Het doel is immers om een door de geest bezielde mens te worden die meewerkt aan de heelwording van wereld en mensheid, een aan de verwerkelijking van het goddelijke plan.

SoefiTheo

8. Perspectieven ✩✩✩✩

Dit boek laat zien hoe gnostieke teksten uit het verleden en uit allerlei culturen heel actueel zijn.
Het opent inderdaad buitengewone perspectieven. Taalgebruik is niet zwaar filosofisch maar eenvoudig, prettig leesbaar. Een boek dat hopelijk veel lezers zal bezielen.

arnoldstevelink

9. Rijk boek ✩✩✩✩✩

De aanpak van de auteur met de teksten uit uiteenlopende tradities is mooi gekozen.
De grootsheid van het thema komt schitterend tot uitdrukking.
Het is een heel rijk boek, over precies de goede dingen.
Er komt ontzettend veel bij elkaar – uiteenlopende tradities, verhalen, mensen en tijden. De combinatie van spirituele teksten en beschouwing daarop plus de essays vind ik sterk en krachtig.

hannietegrotenhuis

10. Aha-beleven ✩✩✩✩✩

De helderheid en toegankelijkheid van het boek veroorzaakte bij mensen die zich weinig met het onderwerp van het boek hebben beziggehouden een aha-beleven, waardoor een aanvang ontstond het onderwerp nader te onderzoeken.

huibL

11. Een innerlijke navigatie ✩✩✩✩✩

Dit boek opent deuren die een aantal jaren geleden nog gesloten waren.
In begrijpelijke taal wordt de essentie van onze ontwikkeling als menselijk geest-zielenwezen blootgelegd.
Goed onderbouwd met duidelijke illustraties en prettig om te lezen.
Een fascinerend boek !

elsvanderaa

review Gerard Otten mysterien en symbolen van de ziel

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

12. Een boek om “je eigen te maken” ✩✩✩✩✩

Voor mij, lid van de Protestantse Kerk Nederland, is het boek van André de Boer een verrijking van mijn geloof en mijn visie op de ziel. Met name de universaliteit daarvan binnen en tussen de wereldreligies, uit zowel de westerse als uit de oosterse wereld, spreekt mij bijzonder aan.

De auteur geeft met “Mysteriën en symbolen van de ziel” vanuit een negental esoterische tradities en culturen een weg aan om, zoals de ondertitel van het boek vermeldt, “een door de geest bezielde mens te worden”, hetgeen in de christelijke traditie, waarin ik ben opgegroeid, “leven vanuit de Heilige Geest” wordt genoemd.

Met teksten uit en beschouwingen over de tradities van het gnostiek en het paulinisch christendom en de zeven andere religies heeft de schrijver mij een ruimer, ook een helder beeld gegeven van hoe wij via een authentiek spirituele weg van innerlijke onthechting onze persoonlijkheidsziel, onze ziel en onze geestziel op een harmonische wijze kunnen ontwikkelen, waardoor ons denken, voelen en handelen worden getransformeerd “vanuit de wereld van de ziel”.

gerardotten

Het Sinterklaas cadeau van 2016! ✩✩✩✩✩

Dit boek handelt over de ziel. Hierin wordt de ziel – esoterisch “het voertuig van het midden” genoemd
– vanuit verschillende invalshoeken belicht. Waarom wordt de ziel “het voertuig van het midden” genoemd? Omdat ze kan kiezen…tussen de wereld van de tegenstellingen (de aarde – de wereld van de zinnen) of de wereld van de Geest, de onvergankelijke Lichtwereld Nirwana of Koninkrijk der Hemelen genoemd.
Verwoordde Goethe dit niet prachtig in zijn Faust (1112-1117)?
Twee zielen, ach wonen in mijne borst.
De Ene wil zich van de andere scheiden;
De ene in der zinnen doornenhof tracht ’s werelds heil hartstochtelijk te benaderen.
De andere heft onstuimig zich uit de stof,
tot de gewesten van zijn Vaderen!
Daarom lees dit boek en laat u met Sinterklaas verrassen!

Stevelink

14. Een brede ziel ✩✩✩✩

Een breed opgezette beschouwing over ‘de ziel’, belicht vanuit diverse perspectieven. een zinvolle beschouwing die tot nadenken stemt. Weliswaar wat breed, waardoor het soms niet zo diep gaat, maar zeer geschikt om zich te verdiepen in het mysterieuze verschijnsel ‘ziel’.

Eolyn

15. Verplichte literatuur voor sommige professionals ✩✩✩✩

Dit boek vind ik zeer aanbevelenswaardig voor iedereen die ernaar verlangt om dieper door te dringen in het mysterie mens. Wat mij betreft zou het verplichte literatuur mogen zijn op opleidingen voor professionals die gericht zijn op de menselijke ziel (of dat zouden moeten zijn!). De mens is zoveel meer dan zijn lichaam, gedachten, gevoelens en wilswerkingen. Volgens mij is het dringend noodzakelijk dat therapeuten, psychologen, artsen, geestelijk verzorgers, predikanten en andere voorgangers een nauwkeuriger indruk krijgen over de mens als microkosmos waarin niet alleen de persoonlijkheid, maar ook de ziel en de geestziel tot ontwikkeling kunnen komen.

ArendL

16. Op een nieuwe manier kijken naar de mens en je eigen leven ✩✩✩✩✩

De auteur heeft dit boek geschreven vanuit een mensbeeld dat veel meer omvat dan wordt geleerd in disciplines als biologie, geneeskunde, psychologie, filosofie en theologie. Hij maakt goed gebruik van de kracht van de herhaling door hetzelfde concept, dat gebaseerd is op oeroude tradities, steeds vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven.

Zo word je aangespoord om zelf na te denken en met andere ogen te kijken naar de natuur, de mens en de maatschappij. Dan herken je universele principes in uiteenlopende stromingen, religies, stelsels en levensbeschouwingen. Het schema van de mens als hemelladder aan het einde van het boek vind ik zelf heel verhelderend. Daarin worden losse stukjes informatie uit meerdere tradities op een visuele wijze met elkaar in verband gebracht.

JMJAT

Review EUS Mysterien en symbolen van de ziel.075

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

17. Verbindend en verdiepend ✩✩✩✩✩

Vanuit een veeltal tradities (esoterisch, psychologisch, therapeutisch) benadert de auteur het begrip ziel, en geeft er verdieping aan vanuit de eigen waardes en uitgangspunten van de betreffende tradities, maar het meest fantastische vind ik dat hij ze tevens met elkaar verbindt en laat kruisbestuiven, waardoor hij je meeneemt in een ongelofelijke rijkdom aan inzichten waarin de som vele malen meer is dan de delen.

Een boek om vele malen te lezen en te herlezen. Een nieuw geboren klassieker op het gebied van esoterie en gnostiek!

eus347

18. Bezielende uitnodiging ✩✩✩✩✩

Het mysterie wordt niet ontsluierd, dat zou ook niet kunnen, maar de weg er naar toe weet de schrijver vanuit vele aanzichten helder uiteen te zetten.
Zo je je een bezield mens weet, ken je de vragen naar het mysterie Leven en de vraag hoe die te verstaan.
Dit boekje is een heldere handreiking in herkennen van die levensvragen, erkennen en ook een liefdevolle uitnodiging om je te te laten kennen.
Het geeft ook helder inzicht dat in de verschillende religieuze tradities de grote overeenkomst is: één voor allen, allen voor één.
” een door de geest bezielde mens te worden” dat is dé grote uitnodiging van deze tijd! Dit boekje: Mysteriën en symbolen van de ziel laat zien hoe waar deze uitnodiging is.

E.W.W.

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

LEES OVER DE VIJF BOEKEN WAAROP DE LEERGANG ‘EEUWIGE WIJSHEID NU! IS GEBASEERD