Vijf boeken van Hazrat Inayat Khan: geneeskracht, geluid, geluk, rozentuin en eenheid

1 Geestelijke geneeskracht
Dit boek bevat een aantal uiterst verhelderende beschouwingen en observaties over de geestelijke en psychologische aspecten van ziekte en gezondheid, en beschrijft mogelijkheden tot genezing vanuit het standpunt van de mysticus. Het genezingsproces moet dan ook van binnen uit, via het geestelijke, op gang gebracht worden. De geestelijk ingestelde genezer ontwikkelt zichzelf tot een kanaal waardoor de natuurlijke geneeskracht kan stromen en zo het lichaam van de zieke kan reinigen en genezen. De verschillende manieren die van oudsher werden toegepast bij geestelijke genezing worden in dit boek uiteengezet. Door de fijnzinnige humor en de prettige, eenvoudige taal is dit boek een kostbaar bezit voor al diegenen die iets voor hun eigen gezondheid of die van anderen willen doen.

BESTEL GEESTELIJKE GENEESKRACHT

2 De Mystiek van het geluid
Dit boek bevat een reeks lezingen van de grote soefi-mysticus Inayat Khan (1880-1927) over de invloed van geluid op de menselijke geest. Het is een klassiek en tijdloos boek, waaruit nog steeds veelvuldig wordt geciteerd. De lezingen dateren uit de twintiger jaren en werden gehouden voor of na concerten van Inayat Khan zelf in Engeland, Frankrijk en Amerika. Verrassend is de wijze waarop Inayat Khan in het hoofdstuk ‘Naam’ in gaat op de klank van een naam, en uitlegt hoe de betekenis ervan grote invloed kan hebben op de drager. Ook zijn gedachten over de functie van geluid in oosterse en westerse religies zijn uitermate boeiend en inspirerend. Zijn ideeën komen voort uit de rijke traditie van het soefisme, waarbij muziek altijd nauw verweven is geweest met mystiek.

BESTEL DE MYSTIEK VAN HET GELUID

3 Alchemie van het geluk
‘Alchemie van het geluk’ bevat een serie hoogst opmerkelijke lezingen van de mysticus Inayat Khan (1880-1927) die als eerste het soefisme naar het Westen bracht. Dit boek is een ondogmatische stimulans tot bewust en doelgericht leven en tevens een ontdekkingstocht naar het eigen wezen. Dit is geen tocht zonder pijn, maar wel naar een geluk dat van alle mythe en poespas is gezuiverd. De oeroude vraag naar de zin van het leven staat centraal in dit boek, waarbij Inayat Khan de oplossing zoekt in de voor hem typerende verbinding van mystiek met het leven van alledag.

LEES MEER OVER ALCHEMIE VAN HET GELUK

BESTEL ALCHEMIE VAN HET GELUK

4 In een oosterse rozentuin
Dit boek bestaat uit 20 lezingen die Hazrat Inayat Khan, de brenger van de soefi-boodschap, in het Engels gehouden heeft in 1918, 1919 en 1920. Deze nieuwe editie is een moderne en getrouwe vertaling van de eerste, geautoriseerde druk die nog tijdens het leven van de soefi-mysticus in 1920 is uitgebracht. De onderwerpen van de lezingen beperken zich niet tot een thema, maar bestrijken talrijke verschillende aspecten van het leven van de mens. Zowel zeer wereldse zaken als ‘winst en verlies’, de macht van de wil’, persoonlijk magnetisme’ en ‘democratie’ worden belicht vanuit het standpunt van de soefi-mysticus, evenals spirituele onderwerpen als ‘geloof‘, ‘het mysterie van de adem’, ‘geesten’, ‘de vrijheid van de ziel’ en ‘het ideale leven’.

BESTEL IN EEN OOSTERSE ROZENTUIN

5 De eenheid van religieuze idealen 
Begrip van, en verdraagzaamheid tussen de godsdiensten is in deze tijd belangrijker dan ooit. Het is een voorwaarde om de wereld tot grotere vrede en harmonie te brengen. De soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan wijst daartoe de weg in dit boek. Hij belicht de innerlijke wijsheid die aan alle godsdiensten ten grondslag ligt. Ook geeft Inayat Khan een inspirerende visie op vele aspecten van het religieuze leven van de mens. Zo behandelt hij o.a. het ‘godsideaal’ en de verhouding van de mens tot God. Ook worden de ideeën van de grote godsdienststichters Rama, Krishna, Boeddha, Mozes, Zarathoestra, Jezus en Mohammed en hun onderlinge overeenkomsten uitgebreid besproken.

BESTEL DE EENHEID VAN RELIGIEUZE IDEALEN