Tag archieven: openbaringsbewustzijn

Het openbaringsbewustzijn – hoofdstuk 5 van ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ – J. van Rijckenborgh

 

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

Aan de hand van de Pistis Sophia hebben wij u nu het mysterie van de nieuwe menswording binnengeleid en te zamen de eerste fasen van het pad van verschillende zijden bestudeerd en wij hebben vastgesteld dat de elementaire basis der nieuwe menswording het bezit van een geestvonkatoom óf de rozenknop is, welk beginsel zich aan de top van de rechterhartkamer bevindt.

Iedere mens die dit beginsel bezit, nóg bezit, wordt dit gewaar uit een elementaire toestand-van-zijn. Een toestand, die het gehele karakter, het gehele gedrag van zulk een mens, vrijwel van jongsaf, typeert. Deze toestand duiden wij aan als verontrusting. Wij spreken van heilige verontrusting, want deze Lees verder