Omraam Mikhaël Aïvanhov over beproevingen en het gaan van een spirituele weg

Hieronder volgen gedeelten uit geïmproviseerde voordrachten door Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) die gepubliceerd zijn in boeken en als dagteksten op internet. Zijn aanwijzingen in deze teksten zijn praktijkgericht en hebben allemaal betrekking op beproevingen en spirituele groei. Aïvanhov was een leerling van Peter Deunov (1864-1944), een spirituele leraar uit Bulgarije, een land met een grote geestelijke erfenis.

1.

“Vanwege hun steun en hun goede raad, kunnen vrienden een kostbare hulp betekenen bij de beproevingen van het leven. Maar het is minder verstandig iedere keer dat je verdrietig bent, teleurgesteld of ontevreden naar hen toe te rennen of hen op te bellen. Zelfs als je je nadien een beetje beter voelt, is dit gevoel van voorbijgaande aard, want je hebt geen enkel innerlijk werk verricht om de problemen op te lossen en bij de eerstvolgende gelegenheid verval je weer in dezelfde negatieve staat. Je hebt dan niet alleen de anderen ‘vergiftigd’, maar je bent er zelf niets op vooruitgegaan. Heeft iets of iemand je geërgerd? Blijf dan rustig thuis, concentreer je op het licht, luister naar muziek, bidt, bezin, zing …..Of ga naar buiten, maak een wandeling, liefst in de natuur; en bezoek geen mensen alvorens je je in staat voelt hen iets goeds, iets opbouwend te brengen. Als je de gewoonte zou aannemen om jezelf te observeren, zou je vaststellen dat je de neiging hebt om het tegenovergestelde te doen: als het slecht gaat, loop je naar de anderen om je narigheid met hen te delen, en als het goed gaat heb je niets te vertellen. Ah wel, denk er aan voortaan alleen goede dingen met hen te delen, je vreugde, je vrede: dat zal nog meer bijdragen aan een lichter gevoel, het zal je bevrijden.” 
Omraam Mikhaël Aïvanhov

2.

“Een persoon die een beproeving doorstaat, maakt je deelgenoot van zijn verdriet. Maar vaak is dit niet opdat je hem zou helpen een oplossing te vinden,maar om je ertoe te brengen dat verdriet te delen. Wees daar voorzichtig mee! Want als je je door zijn probleem laat overweldigen, zal je hem niet kunnen helpen, integendeel, je raakt verlamd en je zult samen wegzakken. Denk je dat jouw sympathie, jouw medelijden zijn leed zal verzachten? Ja, misschien wel voor even, maar enige tijd later begint het beklag en het gejammer opnieuw en dat kan eindeloos doorgaan. Deze persoon zal pas tevreden zijn als je altijd aanwezig bent, bereid om naar hem te luisteren, samen te lijden, maar hij zal er niet beter door worden. En jij, in wat voor staat zul jij zijn? Als je van nut wilt zijn voor iemand die lijdt, mag je niet toestaan dat zijn probleem in jou binnendringt. Je kunt alleen de situatie helpen verbeteren als je een zekere weerstand kan bieden aan zijn lijden, zijn ontmoediging. Blijf helder, standvastig en kalm, terwijl je innerlijk de macht van het licht bekrachtigt.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

3.

“De bron, wat een veelzeggend en diepgaand symbool! Waarom? Omdat ze nooit ophoudt met op te wellen en stromen. En de zuivere heldere bron in ons die nooit mag ophouden met opwellen en stromen, is de liefde. Wat er ons ook gebeurt en wat men ons ook aandoet, wij mogen nooit onze bron laten opdrogen. Hoeveel mensen beslissen om zich voor de anderen af te sluiten, vanaf het moment dat ze tot de ontdekking komen dat ze zijn bedrogen! Doe dat nooit! Eerder, toen je nog niet in de gaten had dat je werd bedrogen, stroomde je bron en minste nog en was je de eerste die profiteerde van die liefde die opwelde in jezelf. Ik raad je natuurlijk geen naïviteit, blindheid aan. Integendeel, probeer zoveel mogelijk een klaar zicht in de mensen te hebben.
Maar als het je overkomt dat je bent bedrogen, zeg dan tegen jezelf dat dat niet zo erg is.
Wat erg is, is dat er geen liefde meer in je huist. Dus wat ook je teleurstellingen, verbittering, beproevingen mogen zijn, laat je bron stromen: zij is het die je blijdschap, inspiratie en kracht zal geven.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

4.

“Omdat ze over de wetten van het karma gehoord hebben, worden sommige mensen onverschillig tegenover het leed van de anderen. Als ze een goed en eerlijk mens zien lijden, zeggen ze dat hij in een vorige incarnatie zeker fouten heeft begaan die hij nu moet goed maken, en ze zullen niets doen om hem te helpen. Maar misschien zijn ze verkeerd …
Ze vinden altijd een rechtvaardiging voor het lijden van anderen, maar als ze zelf beproevingen moeten doorstaan, vinden ze dat ze een dergelijk onrecht niet verdiend hebben! Wat is dan de juiste houding? Precies het tegenovergestelde: als je ergens onder lijdt, bedenk dan dat je dit lijden beslist verdiend hebt; maar wanneer anderen lijden, bedenk dan dat ze het misschien niet verdiend hebben en probeer hen te begrijpen en te helpen. Deze zienswijze zal je terdege helpen bij je evolutie.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

5.

“Laat dit duidelijk zijn: een spiritueel onderricht verschaft kennis, methodes en openbaart onvermoede perspectieven, maar het behoedt je niet voor beproevingen. In dit bestaan heb je, welke weg je ook kiest, goed of slecht, met moeilijkheden te kampen. Deze zijn misschien niet van dezelfde aard en vooral, men beleeft ze anders, maar men ontkomt er niet aan. Zwakte, kwetsbaarheid, zijn gevaren die op de loer liggen voor volgelingen van een spiritueel onderricht. Omdat ze de weg van het licht hebben gekozen, beelden ze zich in dat ze zullen vooruitgaan onder de bescherming van machtige entiteiten die hen zullen behoeden voor ongelukken, ziekte, aanvallen van boosaardige mensen. Als zij vervolgens te maken krijgen met onverwachte beproevingen, weten ze niet hoe het hoofd te bieden en storten ze in. Voortaan moet eenieder van te voren weten dat een spiritueel onderricht geen toevluchtsoord is dat bescherming biedt tegen de ongelukken van het leven. Maar door een licht, door methodes te verschaffen, doet het zoveel meer! Dus, laat je verlichten, breng deze methoden in praktijk. Wat er ook gebeurt, je blijft niet alleen vastberaden en standvastig, maar je zult ook in staat zijn anderen te helpen die gekweld worden.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

6.

‘Er zijn veel kwaliteiten die je nooit ontwikkelt, als je niet bepaalde beproevingen ondergaat. En ik beweer zelfs dat onze vijanden vaak vermomde vrienden zijn, want zij verplichten ons inspanningen te leveren… en juist die bevrijden ons. Daarom is het goed van hen te houden. Jezus heeft gezegd: “Bemin uw vijanden.” Dankzij hen kun je grote vooruitgang boeken op de weg van de beheersing en van de uiteindelijke verlichting en bevrijding.
Het leven wordt gekenmerkt door beweging, het is nooit hetzelfde: het stroomt, circuleert en verandert van gedaante, terwijl mensen en dingen verplaatst en telkens moet je je aanpassen. Je moest vandaag een probleem oplossen en dat lukte omdat je een bepaalde methode hebt toegepast. Maar morgen gebeurt er weer iets en je wilt dezelfde methode toepassen. Het is evenwel niet zeker of dit lukt, je moet dus rekening houden met het feit dat deze situatie iets nieuws of zelfs iets onverwachts met zich meebrengt.
Realiseer je goed dat je nooit met rust gelaten zult worden, het leven stelt je voortdurend voor verschillende vraagstukken en elk daarvan vraagt om een eigen oplossing. Gisteren was bijvoorbeeld een gebaar van goedheid of vrijgevigheid de oplossing. Maar vandaag moet je een andere kwestie oplossen en hier zullen,redelijkheid, vastberadenheid en zelfs koppigheid helpen. Een andere keer kan het onverschilligheid of vergetelheid zijn…
Onderzoek dus hoe je je iedere dag aan de omstandigheden kunt aanpassen.
Daar is aandacht en overdenking voor nodig.”
Omraam Mikhaël Aïvanhov

7.

Vaak hoort men personen vertellen dat zij hun waarachtige roeping of zelfs hun heil hebben gevonden dankzij een ongeval, een zware ziekte of een grote tegenslag. Nochtans dachten zij eerst dat alles verloren was en waren zij wanhopig en opstandig. Het spreekt vanzelf dat sommige beproevingen verschrikkelijk zijn en dat wij niet aan het leed kunnen ontkomen. Maar waarom zouden we er niet onmiddellijk denken dat later, aan het einde van die beproevingen, het geluk ons toelacht? Waarom zoveel tijd verliezen met wanhopen en revolteren?
Omraam Mikhaël Aïvanhov

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV