Vijf boekjes met aanwijzingen van Omraam Mikhaël Aïvanhov: leven, lach, geluk, vreugde en schepping

Hieronder volgen beschrijvingen van vijf boekjes van Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) die gepubliceerd zijn in de Izvor reeks. De aanwijzingen in deze teksten zijn praktijkgericht en zijn  allemaal gericht op spirituele vernieuwing.  Aïvanhov was een leerling van Peter Deunov (1864-1944), een spirituele leraar uit Bulgarije, een land met een grote geestelijke erfenis.

1 Spiritueel leven, 115 gouden regels

Maak er een gewoonte van om uw dagelijks leven, met de dingen die u moet doen, met de gebeurtenissen die zich voordoen, de mensen waarmee u moet leven of die u ontmoet, te zien als een materie waarop u moet inwerken om ze te transformeren. Neem er geen genoegen mee te nemen wat u krijgt, te dulden wat u overkomt, blijf niet passief, denk er steeds aan om een element toe te voegen, dat in staat is om deze materie te bezielen, te verlevendigen en te vergeestelijken. Want dat is wat het spirituele leven echt is: in staat zijn om in elk van uw handelingen een element, een kiem te leggen waardoor die handeling naar een hoger plan wordt opgetild. U zult zeggen: “En de meditatie dan en het gebed….?” Wel, juist het gebed en de meditatie helpen u om de meest subtiele, de meest zuivere elementen op te vangen, die u in staat stellen om aan uw handelingen een nieuwe dimensie te geven.

Niets is zo moeilijk voor de mens als aan de geest zijn terechte plaats te geven, namelijk de eerste. Behalve voor enkele grote heiligen en mystici, hebben pogingen daartoe bij de meeste mensen geleid tot mislukking, gepaard aan wanhoop en psychische ontwrichting. Omraam Mikhaël Aïvanhov, die als pedagoog pur sang met beide benen op de grond blijft, neemt daarom de alledaagse handelingen van de mens als uitgangspunt en toont aan, dat juist daarin de waarachtige spiritualiteit wordt verankerd. Zijn helder geformuleerde ‘gouden regels’ leggen er de basis voor en maken van dit boek (met praktisch trefwoordenregister) een handboek voor wie zijn leven wil funderen op spirituele uitgangspunten.

BESTEL SPIRITUEEL LEVEN

2 De lach van de wijze
‘De lach van de wijze is de lach van de vrijheid. Wat de wijze heeft begrepen, heeft hem bevrijd van de nutteloze lasten van het bestaan. Zo kan hij zich verheffen tot in de gebieden waar een eeuwige zon schijnt. En de wijze heeft geen ander verlangen dan dit licht dat hij met zoveel moeite heeft verworven, door te geven aan degenen die bij hem leven of hem komen bezoeken. Maar hoeveel tijd is nodig, voordat zij dit in zich opnemen! Het enige dat de wijze dus onmiddellijk kan doorgeven, is de vreugde die hij put uit deze wijsheid, een vreugde die zijn hart vervult, waarvan zijn hart overstroomt en zijn lach is de uitdrukking van deze vreugde die we ook liefde kunnen noemen.’

 1. De wijze leeft met hoop
 2. Zoals een herder waakt over zijn schapen
 3. Bescherm de grenzen van je ziel
 4. De verwachting die ons wakker houdt
 5. ‘Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht’
 6. De ernst, de tranen, de lach, het feest
 7. De lamp van de wijze straalt van vrolijkheid
 8. IJzeren tong en gouden tong
 9. De overwinning op het lijden: de glimlach van God
 10. Ieder offer brengt in ons het merkteken van de zon aan
 11. ‘De grootste onder jullie zal jullie dienaar zijn’
 12. Danken, bron van licht en vreugde
 13. Opdat je naam opgeschreven zou worden in het boek van het leven
 14. Aan de feesttafel

BESTEL DE LACH VAN DE WIJZE

3 De zaden van het geluk
‘Het geluk is als een bal die je achterna loopt, maar op het moment dat je hem inhaalt, geef je hem een schop… om hem achterna te lopen! Want juist door dat rennen voel je je gestimuleerd; juist in dat streven, die geestdrift om het doel te bereiken, vind je het geluk. Op het moment dat je erin slaagt te verkrijgen wat je verlangde, ben je natuurlijk gelukkig, maar onmiddellijk daarna voel je een leegte: je moet weer op zoek naar iets anders en je bent nooit voldaan. Wat kun je dan doen? Op zoek gaan naar wat het verst verwijderd en het meest onbereikbaar is: de volmaaktheid, de oneindigheid, de eeuwigheid en onderweg zul je al het overige vinden: kennis, rijkdom, kracht, liefde… Ja, je zult het krijgen zonder erom te vragen.’

 1. Het geluk: een gave die je kunt ontwikkelen
 2. Het geluk is niet het plezier
 3. Het geluk ligt in het werk
 4. De filosofie van de inspanning
 5. Juist het licht maakt gelukkig
 6. De zin van het leven
 7. Vrede en geluk
 8. Om gelukkig te zijn,leef!
 9. Boven de omstandigheden uitstijgen
 10. Gevoeligheid voor de goddelijke wereld ontwikkelen
 11. Het land van Kanaän
 12. De geest staat boven de wetten van het lot
 13. Het geluk boven zoeken
 14. Het geluk zoeken, God zoeken
 15. Er is geen geluk voor de egoïsten
 16. Geef zonder iets te verwachten
 17. Heb lief zonder liefde terug te vragen
 18. Over het nut van vijanden
 19. De tuin der zielen en geesten
 20. De eenwording in de hogere gebieden
 21. Wij zijn de scheppers van onze toekomst

BESTEL DE ZADEN VAN HET GELUK

4 De onuitputtelijke bronnen van vreugde
‘De ware vreugde heeft niets zichtbaars of tastbaars als oorzaak. Het is een vreugde zonder oorzaak die ons de ­loutere gewaarwording geeft te bestaan als ziel en als geest. Daarom, in plaats van erop te wachten iets of ­iemand te bezitten om je over te verheugen, moet je juist het om­gekeerde doen; verheug je over het bestaan van wezens en van dingen, want door de vreugde die zij jou geven, krijg je het gevoel dat ze je toebehoren. Want wat je vreugde geeft, behoort je toe, terwijl je niet noodzakelijk veel vreugde beleeft aan wat je toe­behoort. Al wat je blij maakt, bezit je werkelijk en veel meer dan wanneer je er de echte eigenaar van zou zijn.’

 1. God, oorsprong en doel van onze reis
 2. Op weg gaan
 3. De prikkel van het lijden
 4. Zoek de antwoorden van God in jezelf
 5. In de school van het leven:de lessen van de kosmische Intelligentie
 6. Als een vis in het water
 7. De verbintenis tegenover de hemelse entiteiten
 8. Voortgaan zonder angst
 9. Laat enkel het licht van de geest ons leiden
 10. Wij maken deel uit van de kosmische Boom
 11. Wat betekent ‘naar het buitenland vertrekken’?
 12. De onvermoede schatten van het geduld
 13. ‘En je zult alle wezens meevoeren op de weg van de vreugde.’
 14. Probeer steeds een nieuwe top te bereiken
 15. Opdat de liefde ons niet meer zou verlaten
 16. De deuren van de droom openen
 17. De lange weg naar de vreugde
 18. Het bezoek van engelachtige wezens

BESTEL DE ONUITPUTTELIJKE BRONNEN VAN VREUGDE

5 Artistieke en spirituele schepping
‘Ieder mens heeft er behoefte aan om te scheppen, maar een ware creatie doet een beroep op elementen van spirituele aard. De kunstenaar die wil scheppen, dient zichzelf te overtreffen, te overstijgen en kan door gebed, meditatie, contemplatie elementen opvangen in de hogere gebieden. Dan ontdek je dat de wetten die de echte artistieke schepping bepalen, geen andere zijn dan de wetten achter de spirituele schepping. Bij het opbouwen van zijn oeuvre vindt in de kunstenaar een proces van innerlijke vernieuwing plaats, gelijk aan dat van de spiritualist. Omgekeerd geldt ook dat, in zijn inspanning op weg naar volmaaktheid, de spiritualist scheppend aan zichzelf werkt, vergelijkbaar met de arbeid van de kunstenaar.

 1. Kunst, wetenschap en religie
 2. De goddelijke bronnen van de inspiratie
 3. Het werk van de verbeelding
 4. De stem
 5. De koorzang
 6. Hoe muziek beluisteren
 7. De magie van het gebaar
 8. De schoonheid, vormen en emanaties
 9. Idealisering als middel tot schepping
 10. Het levende meesterwerk
 11. Het bouwen van de tempel

BESTEL ARTISTIEKE EN SPIRITUELE SCHEPPING