Veertig dagen vasten – artikel uit Logon 2023 van Janusz Brzdęk uit Polen – stenen en brood

‘Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staatgeschreven: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’

Het bovenstaande citaat uit de Bijbel (uit Mattheüs 4) over de verzoeking in de woestijn is zeer bekend en heeft velen op verschillende manieren geïnspireerd (red: Catharose de Petri heeft ook geschreven over deze tekst). Aan het eind van de twintigste eeuw dachten sommigen van hen zelfs dat veertig dagen streng vasten (zonder voedsel en water) iemand onsterfelijk kon maken. Het schijnt dat niemand het voor elkaar heeft gekregen om een dergelijk vasten meer dan tien dagen vol te houden. Vanuit biologisch standpunt bekeken lijkt het onmogelijk, hoewel er mensen zijn die beweren te leven van prana of licht alleen.

Kan de geciteerde tekst van belang zijn voor mensen die naar het werkelijke doel van hun leven zoeken? Of moeten we de stelling dat een veertig dagen volgehouden strikt vasten onsterfelijkheid kan brengen als complete nonsens opzij schuiven?

Uiteraard moeten we er rekening mee houden dat alle teksten van de Bijbel veranderingen hebben ondergaan in de loop der tijd, en daarmee veranderde ook de betekenis van het geciteerde fragment. Het heeft bovendien in de andere evangeliën een andere vorm. Het heeft niet veel zin om te onderzoeken wat het originele karakter van de tekst was en ook niet wat de auteur ervan bedoeld kan hebben, want het is niet eens bekend of er ooit een originele tekst van heeft bestaan en of er een auteur was. Maar we kunnen ervan uitgaan dat de basisconcepten grotendeels zijn bewaard. Die zijn, zo te zien: Jezus, veertig dagen en nachten, vasten, verzoeking, stenen en het woord van God.

Om te beginnen merken we op dat het getal 4 in 40 vier soorten indrukken kan symboliseren die ons wezen bereiken via de vier lichamen (stof-, ether-, astraal en mentaal), waarbij de 0 – als gewoonlijk in de Bijbel – een soort overgang van dit proces naar een hoger niveau kan betekenen. Dat kan worden begrepen als het opnemen van deze indrukken met een veel rijker bewustzijn, en zodoende bijna volledig onafhankelijk van onze automatische persoonlijk reacties op waargenomen prikkels.

Zulk een bewustzijn is als een bovenpersoonlijke staat van zijn, die kan worden bereikt door het loslaten van boosheid, irritatie, lijden, angst, somberheid, jaloezie, haat of competitiedrang, maar óók de verhevenste en meest sublieme gevoelens en ideeën die heel wat lastiger zijn om af te staan, omdat ze ons verheugende verwachtingen brengen. We zouden niet bang moeten zijn dat we deze emoties zullen missen, omdat ze zullen worden vervangen door hogere en subtielere toestanden, waar we onbewust jarenlang naar hebben verlangd, daartoe aangezet door een sterke innerlijke drang naar waarheid.

Die nieuwe staat van zijn als hierboven beschreven, correspondeert tot
op zekere hoogte met het boeddhistische Nirwana en als het in voldoende mate geworteld is in de mens, dan kan de invloed van een andere werkelijkheid (soms gnosis genoemd) worden waargenomen. Door de persoonlijkheid wordt deze invloed aanvankelijk gevoeld als saai, omdat hij geen aantrekkelijke elementen bevat voor ons gewone zelf. Dat is het moment waarop Jezus uiteindelijk hongerde, want de gewone indrukken waren voor hem inmiddels onbeduidend geworden.

Gnostieke spirituele scholen trachten mensen een dergelijke toestand te laten beleven. Voor dit doel worden passende omstandigheden gecreëerd om de invloed van het gewone leven te verzwakken, om de mogelijkheid tot contact met een andere werkelijkheid te versterken.

Dit is geen gemakkelijke toestand, want ons lichaam is gewend aan de gebruikelijke prikkels en de nieuwe werkelijkheid is voor ons bijna niet waar te nemen, en lijkt daardoor kleurloos en steriel, en kan worden vergeleken met kale, ruwe stenen. Daardoor komt er onmiddellijk een verzoeking in ons op om deze stenen in brood te veranderen, dat is, geef ze kleur en maak ze aantrekkelijker met behulp van creatieve persoonlijkheidskrachten, zoals we voortdurend doen in het dagelijks leven, daarbij misbruik makend van onze krachten als zonen van God, door het scheppen van mentale en astrale wezens.

Maar Jezus – dat is het deel van ons dat werkelijk waarheid is – kan niet overgehaald worden, omdat hij aan de stenen van deze andere werkelijkheid de ware voeding ontleent, dat zijn de woorden die uit de mond van God komen. Dankzij dit proces gaat het innerlijke werk in ons door, wat na verloop van tijd – met de juiste ondersteuning – steeds bewuster kan worden.

Door de juiste activiteiten, rituelen en teksten te kiezen, trachten spirituele scholen geïnteresseerden te helpen om de verleiding te weerstaan, door de juiste gerichtheid. Natuurlijk gaat dat de ene keer beter dan de andere. Maar het resultaat van voortgezet streven zal in het algemeen leiden tot vooruitgang. Als die tot een zeker punt is gekomen, wordt het contact met het andere levensveld sterk genoeg, zodat de kandidaat in staat is om deze ware voeding op te nemen, die de ziel voedt en haar uiteindelijk onsterfelijk zal maken.

Uit: Logon 2023-1

LEES OVER LOGON 2023-1

ONTVANG LOGON EEN JAAR LANG PER POST IN NEDERLAND: € 32,50 VOOR 4 NUMMERS