Wat voor type ben jij? Noorderlicht, bliksem of regenboog? Typologie van Willem Beekman uit zijn boek ‘Ode aan de zon’

BESTEL ODE AAN DE ZON

AANMELDEN VOOR DE LEZING VAN WILLEM BEEKMAN OP 13 OKTOBER 2023 IN HAARLEM

Verschijnselen die samenhangen met de zon natuurkundig beschrijven en verklaren. Dat doet Willem Beekman in zijn nieuwe boek Ode aan de zon, verhalen over de relatie tussen aarde en zon. Maar dat is zeker niet het enige. Zo legt hij ook verrassende verbanden tussen zon-gerelateerde fenomenen en biologische, psychologische en mythologische principes. Het is een manier van benaderen die ook Goethe (fakkeldrager van het Rozenkruis 11) toepaste. Een mooi voorbeeld is de analogie tussen lichtverschijnselen van de indirecte zon en drie mensentypen. Het onderstaande gedeelte uit hoofdstuk 11 met de titel ‘Compositie’ gaat daarover. De getoonde tekeningen van noorderlicht, blilksem en regenboog zijn door Willem Beekman gemaakt en zijn, naast vele andere tekeningen van zijn hand, opgenomen in het boek. 

PAGINA’s 134 EN 135

Noorderlicht, regenboog en bliksem zijn kwaliteiten die je ook in de mensen om je heen kunt aantreffen.

Zo zijn er de noorderlichttypes. Die hullen zich vaak in vaagheden, krijgen niets op de grond, zijn eindeloos bezig met nuances aanbrengen en verliezen zich daarin. Oplossingen en beslissingen schuiven ze voor zich uit, ze wachten af en moeten alles nog eens goed overdenken voordat ze met (g)een oplossing komen. Ze houden van dagdromerij en fantasie, zijn in processen vaak afwezig en doen soms onhaalbare, idealistische voorstellen. Ze laten iedereen vrij, maar worden niet serieus genomen. Behalve als ze door hun fantasie ineens een nieuw inzicht lanceren, waardoor de organisatie waarin ze werken een stap kan zetten in nog onontgonnen gebied.

Daartegenover staan de bliksemtypes. Die handelen vaak heel snel en zonder nadenken. Beslissingen worden in een split-second genomen en nuances zijn nergens voor nodig. Die houden alleen maar op. Ze hanteren liever het conflictmodel dan het harmoniemodel, want tegenstand staalt en waar wrijving is, is warmte enzovoort. Dat ze met hun doelgerichtheid en snelle handelen brokken maken deert ze weinig, want daar moet je maar tegen kunnen. Ze zijn vaak aangebrand en kunnen vernietigend uitghalen. Daardoor gaat er een zekere dreiging van ze uit, wat anderen weer onvrij maakt. Met hun woede-aanvallen kunnen ze ook de lucht doen opklaren, doorbraken forceren en spanning oplossen. 

Tussen beide types in staat het regenboogtype, dat gericht is op de harmonie en op het vinden van oplossingen waar tegengestelde partijen zich in kunnen vinden. Zij bouwen bruggen en bewaren de rust. Het zijn meestal de liefdevolle verzorgers van een proces. Hun valkuil is de breed gedragen consensus (het poldermodel) waardoor er een wat lauw compromis wordt bereikt.

Het mooiste is als deze types met hun verschilllende benaderingswijzen alle drie in een team aanwezig zijn en elkaar vanuit hun kwaliteiten aanvullen. Dan zijn zij deel van het organische verband van een organisatie. 

Samenvattend: Je ziet dat er een compositie ontstaat uit deze fenomenen. Het zijn drie verschijnselen die een relatie hebben met precies de drie belangrijke klimaatgebieden op aarde en met de drieledige opbouw van ons lichaam naar hoofd, hart en handen, zoals dat in het onderwijs ook wordt genoemd.

BESTEL ODE AAN DE ZON

AANMELDEN VOOR DE LEZING VAN WILLEM BEEKMAN OP 13 OKTOBER 2023 IN HAARLEM

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN WILLEM BEEKMAN