Ode aan de zon – verhalen van Willem Beekman over de relatie tussen aarde en zon

BESTEL ODE AAN DE ZON

Willem Beekman kan boeiend schijven en spreken over verschijnselen in de natuur. In zijn boeken en lezingen verbindt hij wetenschap, kunst, spiritualiteit en persoonlijke ervaringen op een meesterlijke wijze met elkaar. Zijn presentaties, waarin hij veel fraaie zelfgemaakte tekeningen toont, zijn onderhoudend, leerzaam en verrassend. Hieronder volgen het voorwoord, korte gedeelten over aspecten van de zon en de inhoudsopgave.

VOORWOORD DOOR WILLEM BEEKMAN

Voor mij is de zon het meest bijzondere wat er is. Hij is de bron van het leven en ons bestaan. De zon verwarmt, verlicht en voedt ons. Als hij een levend wezen was zouden wij hem hiervoor dagelijks bedanken, maar meestal staan we hier niet meer bij stil en richten wij de blik op onszelf, op het leven van alledag. Soms kijken we even op om te zien of hij wel schijnt en zeggen we dat het een ‘lekker zonnetje’ is. Dat vind ik te weinig eer voor zoiets overweldigends als het grote licht aan onze hemel en daarom is dit boek ontstaan. Ik wil de zon eren en bedanken. Ik heb gezocht naar woorden om recht te doen aan zijn grootsheid, aan beelden om mijn dankbaarheid te tonen. Uiteindelijk is de zon onze leid-ster, want andere sterren staan daarvoor te ver weg.

De zon is in het Nederlands een vrouwelijk woord, maar mag ook als mannelijk worden gezien. Ik spreek in de tekst van ‘hij’, omdat ik dat altijd al heb gedaan. In het Duits is het ‘Die Sonne’, een vrouwelijk woord, terwijl het Frans weer een mannelijke vorm heeft: ‘le soleil’. Het liefst zou ik een vorm gebruiken buiten de geslachten om, omdat voor mij de zon voorbij de dualiteiten bestaat. De zon is eigenlijk te groot om terug te brengen tot een ‘hij’ of een ‘zij’. Toch heb ik gekozen voor de mannelijke vorm, om het voor mezelf niet te ingewikkeld te maken. Ik bedoel er dus niet mee dat ik de zon zie als een mannelijk wezen.

TEKSTEN OP GELE PAGINA’S

Gevlekte zon

Net als pukkels en sproeten op onze huid heeft de zon op zijn huid vlekken, die komen en gaan. Dat heeft tot belangrijke ontdekkingen geleid die niet alleen iets zeggen over de bouw van de zon en processen op de zon zelf, maar ook over levensprocessen op aarde en zelfs over ons klimaat.

Versluierde zon

De zon kan zich soms verschuilen op klaarlichte dag en bij heldere hemel. Twee voorbeelden wil ik daarvan laten zien: de halo, als er kringen om de zon verschijnen en de aandacht van de zon wordt afgeleid naar de licht- en kleurverschijnselen eromheen, en de eclipsen of zonsverduisteringen als de zon werkelijk verdwijnt, al is het maar voor even.

Indirecte zon

In de hoofdstukken 8, 9 en 10 staan noorderlicht, regenboog en bliksem centraal. Dat zijn verschijnselen die alles met de zon te maken hebben, maar op een indirecte manier.

  • Het noorderlicht zie je ’s nachts als gevolg van elektrisch geladen deeltjes die de zon uitzendt, de zonnewind.
  • De regenboog ontstaat door breking van het licht van de zon (die jou van achteren beschijnt).
  • Bliksem ontstaat door warmte van de zon, waarbij vochtige lucht opstijgt naar koude hoogten.

Deze drie aspecten van de zon (warmte, licht en elektriciteit zijn de bron voor evenzoveel spectaculaire verschijnselen in de atmosfeer. Je zou ze metamorfosen van de zon kunnen noemen. Hoe verschillend deze fenomenen ook zijn, alle drie zijn het lichtverschijnselen waarin de zon zich manifesteert en die wij met verwondering en ontzag kunnen zien. Aan het eind van deze hoofdstukken bespreek ik hun onderlinge verband en laat zien dat deze ogenschijnlijk afzonderlijke fenomenen zich binnen een bijzondere compositie ten opzichte van elkaar verhouden, die zowel met ons als met de aarde te maken heeft.

Ritmische zon

De zon bepaalt het levensritme op aarde. Alle levende wezen, maar ook de aarde zelf, leven volgens de tijd die door de zon wordt bepaald. Dat geldt voor het dagritme en het jaarritme. In hoofdstuk 13 (dagbaan) en 14 (jaarbaan) bespreek ik hoe het jaartitme van de zon de basis is voor het vieren van jaarfeesten.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

1 Mijn zon

Gevlekte zon
2 Jaarringen
3 Vlekkenritmen

Mythische zon 1
4 Kever

Versluierde zon
5 Halo
6 Eclips

Mythische zon 2
7 Icarus

Indirecte zon
8 Noorderlicht
9 Regenboog
10 Bliksem
11 Compositie

Mythische zon 3
12 Balder

Ritmische zon
13 Dagbaan
14 Jaarbaan
15 Jaarfeesten

Mythische zon 4
16 Goud

Dankwoord
Begrippenlijst
Literatuur

BESTEL ODE AAN DE ZON

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN WILLEM BEEKMAN