Video-impressie van de opening van de tentoonstelling ‘De Rozenkruisers Revolutie’ in Haarlem

De tentoonstelling die we straks openen De Rozenkruisers Revolutie – traditie en vernieuwing is niet de eerste vrucht van de samenwerking tussen de bibliotheek de BPH (Bibliotheca Philosophica Hermetica) en de School van het Rozenkruis.

Al in 1998 brachten we gezamenlijk de herziene Nederlandse vertaling uit van de Fama Fraternitatis, het oudste manifest van de Rozenkruisers Broederschap op basis van manuscripten die al voor 1614 rouleerden. En in datzelfde jaar organiseerden we in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de tentoonstelling De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie. En velen van ons zullen zich de tentoonstelling herinneren Goddelijke wijsheid, goddelijke natuur, de boodschap van de rozenkruiswersmanifesten in de beeldtaal van de zeventiende eeuw, die we in de BPH ontwikkelden, maar die we konden presenteren tijdens de internationale conferentie in Calw in 2014.

2014 Was natuurlijk het jaar dat 400 jaar geleden De Fama Fraternitatis aan de hoofden en geleerden in Europa, heel de religieuze en wetenschappelijke elite van die tijd, in groter beroering bracht. Deze oproep tot een algehele hervorming of vernieuwing van de hele wereld, brak de vaste kaders op en van religie, wetenschap en kunsten, en werd een factor van verandering in de samenleving. Daarnaast waren de Fama, de Confessio en de De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis, die kort na elkaar verschenen, een appel aan ieder mens om zich toch zijn adeldom en heerlijkheid te beseffen, te weten werkelijk zich bewust te zijn een microkosmos te zijn, een wondere wereld in het klein die in zich het beeld draagt van de macrokosmos en van God.

LEES OVER DE TENTOONSTELLING ‘DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE’ T/M 30 SEPTEMBER 2022

BESTEL DE ROZENKRUISERS REVOLUTIE – TRADITIE EN VERNIEUWING