Tentoonstelling ‘De Rozenkruisers Revolutie’ in Haarlem in september 2022

DOWNLOAD DE TENTOONSTELLINGSKAART MET PROGRAMMA IN HAARLEM (PDF)

Door de eeuwen heen is een erfenis van levende kennis, van licht en eenheid bewaard gebleven en telkens doorgegeven aan mensen die daarvoor open stonden. In het begin van de zeventiende eeuw bleek de wereld rijp voor de geschriften over de mysterieuze universele figuur Christian Rosencreutz. Volgens de legende maakte deze Duitse monnik tegen het einde van de Middeleeuwen een reis rond de Middellandse Zee, maakte zich vertrouwd met universele wijsheid en stichtte een beweging om de mensheid te vernieuwen.

De zogeheten manifesten van de rozenkruisers, die verschenen in 1614, 1615 en 1616, brachten een impuls tot bewustwording en vernieuwing die tot op de dag van vandaag wereldwijd krachtig doorwerkt. Zij maakten duidelijk dat er nieuwe wegen moesten worden ingeslagen. Wat toen met deze geschriften is neergelegd in het menselijk bewustzijn, leeft opnieuw in onze tijd. Dat komt prachtig tot uitdrukking in de reizende tentoonstelling De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing die is ontwikkeld door museum Embassy of the Free Mind in Amsterdam.

Van 4 t/m 30 september 2022 is deze unieke expositie gratis te bezichtigen in Haarlem in het gebouwencomplex van Het Gouden Rozenkruis aan de Bakenessergracht. Wie stonden er achter de oproep van de klassieke rozenkruisers? Wat wilden ze bewerkstelligen? Waarom moest dat anoniem? Waarom riep hun vreedzame boodschap niet alleen bijval op, maar ook verzet? En waarom is zij nog steeds actueel?

De tentoonstelling bestaat uit samengebrachte objecten die grotendeels afkomstig zijn uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica en de Kloss Bibliotheek van de Orde der Vrijmetselaren. Het gaat vooral om boeken, met een groot aantal vroege drukken en handschriften, en prenten waarin diepe wijsheid te herkennen is. Deze worden beschreven in de tentoonstellingsgids die verkrijgbaar is voor € 2,50.

De tentoonstelling ‘De Rozenkruisers Revolutie. Traditie en vernieuwing’ is te bezoeken van dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 11.30 uur en van 14.00 – 17.00 uur en woensdag ook van 19.00 – 21.00 uur (Bakenessergracht 1). Op deze dagen zijn er mensen aanwezig om bezoekers rond te leiden.

Meer informatie: https://www.rozenkruis.nl/tentoonstelling

DOWNLOAD DE TENTOONSTELLINGSKAART MET PROGRAMMA IN HAARLEM (PDF)