Citaten over ouderdom – spreuken over veroudering

De jeugd warmt zich aan de zon van de hoop, de ouderdom aan de kachel van de herinnering.
Anoniem

Het komt er niet op aan hoe oud men is, maar hoe men oud is.
Anoniem

We worden oud als de mensen tegen ons zeggen dat we er jong uitzien.
Anoniem

Wilt u in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet u vergeten wat u in uw jeugd verzuimd hebt.
Anoniem

Opleiding is de beste proviand op de reis naar de ouderdom.
Aristoteles

Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden.
Boeddha

Men is nooit te oud om iets af te leren.
Jean de Boisson

Vroeger was een oud mens iemand, die er bijna was. Nu is het iemand, die er bijna geweest is.
Godfried Bomans

Oud zijn is niet minderwaardig, jong zijn niet meerwaardig. Alles wat jong is, zal spoedig oud zijn. Eeuwigheid is waarde.
Lode Craeybeckx

Men hoopt oud te worden maar men vreest de ouderdom.
Jean de la Bruyère

Waar het op aankomt is niet dat u jaren aan uw leven toevoegt, maar leven aan uw jaren.
Alexis Carrel

Ouderdom, vooral een eerbiedwaardige ouderdom, bezit zoʼn grote autoriteit, dat dit van meer waarde is dan alle geneugten van de jeugd.
Marcus Tullius Cicero

Als de jeugd eens wist en de ouderdom kon!
H. Estienne

Veroudering is niet verloren jeugd, maar een nieuwe fase van kans en kracht.
Betty Friedan

De geschiedenis maakt een jong mens oud, zonder rimpels of grijze haren, door hem het voorrecht van de ervaring van de ouderdom te geven zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en gebreken.
Thomas Fuller

Wie jong spaart, lijdt bij ouderdom geen gebrek.
C.F. Gellert

Het is geen kunst om oud te worden. Het is een kunst om het te dragen.
Johann Wolfgang von Goethe

De ouderdom vangt aan juist op het ogenblik, waarin men vrede met de wereld sluit.
Jan Greshoff

Het verschil tussen archeologen en cosmeticafabrikanten: de eersten graven de ouderdom op en de laatsten dekken die toe.
Alec Guinness

Het is in de relaties met anderen, en via hen, dat iemand zich bewust wordt van zijn eigen veroudering; men heeft altijd de neiging zichzelf te zien als een soort van eeuwigheid.
Michel Houellebecq

Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom.
Victor Hugo

Het schijnt, dat voor bepaalde voortbrengselen van de geest, de winter van het lichaam de herfst van de ziel is.
Joseph Joubert

Ouderdom is geen gevangenis, maar een balkon van waaruit men op het leven kijkt.
Darco Juresic

Niets maakt sneller oud, dan de voortdurende gedachte dat men oud wordt.
Georg Christoph Lichtenberg

Een vooroordeel over oudere mensen is eigenlijk alvast oordelen over jezelf.
Loesje

Ik vroeg mijn oma tips om elegant oud te worden, maar ze zei dat ze nooit oud is geweest.
Loesje

Ouder worden is eigenlijk best vernieuwend.
Loesje

Tegenwoordig hebben ouderen de toekomst.
Loesje

Een hoge ouderdom is zoals alle andere dingen. Om er iets succesvols van te maken moet je jong beginnen.
Felix Marten

Veroudering kun je niet tegenhouden. Vernieuwing wel.
Hans van Mierlo

Wanneer de rozen zijn afgevallen, veracht men de doornen.
Ovidius

Je bent oud wanneer je tegen iedereen ʼjeʼ zegt en iedereen ʻuʼ tegen je zegt.
Marcel Pagnol

Datgene wat men zijn tweede jeugd pleegt te noemen, is meestal zijn eerste ouderdom.
Alexander Pola

Veroudering is nog steeds de enige manier die we hebben gevonden om lang te leven.
Charles Augustin Saint-Beuve

Het afnemen van alle krachten, bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen.
A. Schopenhauer

Niets maakt zo oud als de ijver om jong te schijnen.
Peter Sirius

De jeugd is de tijd voor de avonturen van het lichaam, maar de ouderdom voor de zegepralen van de geest.
Logan Pearsall Smith

Het is een teken van ouderdom, het verleden te verheerlijken ten koste van het heden.
Sidney Smith

De ouderdom is gereed om taken ter hand te nemen waaraan de jeugd zich onttrekt omdat ze teveel tijd zouden kosten.
William Somerset Maugham