Tagarchief: trefwoorden

CONCORDANTIE, trefwoorden en begrippenregister van 41 boeken van het Gouden Rozenkruis

BESTEL CONCORDANTIE ALS E-BOOK

Vanaf 1946 zijn er 41 verschillende boeken verschenen van de oprichters van de Internationale geestesschool van het Gouden Rozenkruis: Jan van Rijckenborgh (1896-1968) en Catharose de Petri (1902-1990). Die omvangrijke geestelijke erfenis heeft een essentiële rol gespeeld bij de ontwikkeling, groei en voortdurende vernieuwing van de geestesschool die internationaal bekend staat als het Lectorium Rosicrucianum. Bijna alle titels zijn nog in druk verkrijgbaar en staan vermeld in de boekenbrochure met het fonds van Rozekruis Pers. Onderwerpen en thema’s in het omvangrijke oeuvre zijn te vinden via ‘Concordantie, trefwoorden en begrippenregister van de door de geestelijke leiding van het Lectorium Rosicrucianum gepubliceerde literatuur’.

Alle 41 werken gaan over de spirituele weg die de mens kan gaan en die sinds mensenheugenis op Lees verder

Woordverklaring uit Elementaire Wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

Nu volgt een verklaring van de volgende woorden (begrippen die worden gebruikt in het boek Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis door J. van Rijckenborgh). Christushiërarchie, geestesschool, onzichtbare kerk, dialectiek, eerstehands kennis, koninkrijk der hemelen, universele leer, lipika of aurisch uitspansel, microkosmos, openbaringsveld of ademveld en geestelijke zon.

Christushiërarchie, geestesschool en  onzichtbare kerk: de universele gnostieke Broederschap, het Corpus Christi, de goddelijke hiërarchie van het Onbeweeglijk Koninkrijk. Zij is het universele Lees verder