Brieven: antwoorden van Catharose de Petri op vragen van leerlingen van het Gouden Rozenkruis

DOWNLOAD LETTERS (FREE PDF)

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

Velen mochten op vragen over uiteenlopende onderwerpen betreffende leer en leerlingschap van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis, van Catharose de Petri persoonlijk antwoord ontvangen. Een keur daarvan is hier gebundeld, als handreiking voor vele anderen bij het gaan op het pad. In 45 hoofdstukken van het boek ‘Brieven’ uit 1986 komen vele aspecten van de dagelijkse praktijk aan de orde. Hieronder volgen het woord vooraf en de inhoudsopgave. 

WOORD VOORAF

Ondergetekende heeft getracht de vele vragen die bij de mens in het algemeen, en in het bijzonder bij de leerling van een geestesschool naar voren treden, zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. de vragen zijn reeds vervat in de hierna volgende reeks antwoorden. Vele antwoordbrieven hebben als raadgeving: het natuurgeboren karakter te overwinnen. Dit laatste verklaart de strekking die besloten ligt in het antwoord. 

Om echter zichzelf te overwinnen is het niet alleen nodig een juist begrip van ‘het Leven’ te verkrijgen en zich daarnaar te richten, doch dient men zich tevens innerlijk ‘gedragen’ te weten in overeenstemming met de magnetische stralingswetten, die de naar zielebevrijding strevende mens vanuit een gnostiek-astraal veld bereiken. 

Een woord van dank en erkentelijkheid aan mijn broeder naar de geest, de heer Pl. van der Kooij, voor de literaire vormgeving en het persklaar maken van dit brievenboek. 

Juli 1986,
Catharose de Petri

INHOUDSOPGAVE

 1. Het katharenkruis
 2. De verbrekende stromen van Aquarius
 3. Aan een ernstig zieke leerling
 4. Wie zijn onze schuldenaren?
 5. Maak u vrij van het bloed
 6. De openbaring van een nieuwe tijd
 7. De neuro-detector
 8. Spanningen tijdens een tempeldienst
 9. De oorzaak van lichaamszwakte
 10. Muzikale composities
 11. De innerlijke wetten van de geestesschool
 12. Een woord van diepe dank
 13. Het pad van bevrijding
 14. Bezorgdheid
 15. Het hoger zelf
 16. De drie kernbeginselen van de microkosmos
 17. De actuele taak van de geestesschool
 18. Levende getuigenissen van het licht
 19. Het geloof
 20. Het centrumwerk
 21. Het belijdende leerlingschap
 22. De toekomst
 23. Het Aquariusevangelie
 24. Het scheppende woord
 25. Het gnostieke vuur
 26. De derde zielekern
 27. Klassieke homeopathie
 28. Het centrumbestuur
 29. Een waarschuwing tegen negatieve gedachten
 30. Volharding
 31. De oorzaak van moeilijkheden
 32. Dromen
 33. De verzorging van het haar
 34. Rauwkost
 35. Het astrale zelf
 36. Onder het licht en de bescherming van de gnosis
 37. Gedachtespinsels
 38. Marsilio Ficino
 39. Heb de wereld niet lief, maar de Vader
 40. De ontwikkelingsgang van de leerling
 41. Enkele kenmerken van de vissersarbeid
 42. De muziek bij de temelliederen
 43. De invloed van de planeet Saturnus
 44. Katharen en dominicanen
 45. De ene weg ten leven

Slotwoord

Bron: ‘Brieven’ door Catharose de Petri 

DOWNLOAD LETTERS (FREE PDF)

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *